Ditt boende är kanske det bästa bidraget till en bättre miljö

Klimatförändringarna går allt snabbare och medeltemperaturen ökar mer än normalt. Det beror främst på att vi människor bränner mycket fossila bränslen som kol, olja och gas. Men vad kan du göra för att försöka dra ditt strå till stacken och bromsa den här utvecklingen?

– Det går att minska energianvändningen avsevärt och till och med göra våra bostäder till energiproducenter – ändå ligger vi i princip kvar på samma nivå som på 1970-talet. Men om vi är många som bidrar tillsammans kan vi göra skillnad, säger Anneli Adler affärsområdeschef på Danske Bank Sverige

Hus som säljs i dag måste vara energideklarerade 

I dag måste alla hus som säljs vara energideklarerade vilket gör det möjligt att jämföra energikonsumtionen i samband med att du köper en ny bostad.

Enligt boverkets byggregler måste alla nya bostäder minst ha energiklass C beroende av typ av byggnad, om den är elvärmd eller inte och var i Sverige den är belägen. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög och i Sverige finns nu cirka 15 000 bostäder som uppfyller kraven A-B. Men det behöver blir fler.

All energi ska vara förnybar 2040

Elen som produceras i Sverige kommer framför allt från vattenkraft och kärnkraft. Men de senaste tio åren har vi sett en kraftig ökning av vindkraft. Målet är att vi redan till 2020 ska ha en energianvändning som är 20 procent effektivare än 2008 och att andelen förnybar energi ska vara hälften av den totala förbrukningen. Till 2040 ska hundra procent av den energi vi producerar vara förnybar.

Danske Bank vill gärna bidra genom att ta ansvar inom de områden som banken själv kan påverka. Det handlar självklart om att ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan. Men också om att integrera hållbarhet i affärerna med kunder, i utlåning och i investeringar.

– Ett sätt att stimulera våra kunder att se över sitt boende är att erbjuda gröna bolån. Det ger en extra rabatt till alla privatpersoner med hus som har Energiklass A/B, är Svanenmärkta eller klassade som Miljöbyggnad med betyg guld eller silver, säger Anneli Adler affärsområdeschef på Danske Bank Sverige

Läs mer om gröna bolån här. 
Ta reda på vilken energiklass din bostad har här.