En myt att digitala pengar ger unga sämre koll på ekonomin

En välkänd myt är att unga har sämre koll på ekonomin eftersom de inte använder kontanter utan digitala pengar. I en undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Danske Bank där föräldrar och ungdomar tillfrågas om ekonomi är det tydligt att det är en myt. Unga anser tvärt om att kontanter ger sämre koll.

Trots den gängse uppfattningen att avsaknaden av kontanter skulle ge unga sämre koll på pengar så visar undersökningen att det är en myt. Både ungdomar och vuxna anser sig lika hög grad ha bra koll på sin ekonomi – oavsett digitala pengar eller kontanter. 72 procent av ungdomarna i åldern 16-20 år anser sig ha bra koll och 71 procent av de vuxna säger samma sak om sin ekonomi. Drygt 6 av 10, både bland de vuxna och ungdomarna, kollar också status på sina konton flera gånger i veckan. Flera gör det till och med varje dag, 26 procent av ungdomarna och 23 procent av de vuxna.

Skillnad mellan föräldrar och deras barn

En uppenbar skillnad mellan föräldrarna och deras barn är att föräldrar uppskattar att de pratar pengar och ekonomi med sina barn betydligt oftare än vad ungdomarna själva upplever. Fyra av tio föräldrar uppger att de ofta pratar om pengar med sina barn i åldern 16-20 år, medan bara en knapp femtedel av ungdomarna säger detsamma.

– Här tror jag de vuxna har lite att arbeta vidare med. Överskattar man den tid man lägger på att prata ekonomi med sina barn? Kanske ser man förmaningar relaterade till konsumtion som rådgörande prat om ekonomi? Jag ser att det viktigaste man kan göra här är att jobba med det ekonomiska i samband med månadspeng eller liknande. Prata om vad pengarna ska räcka till och hur man till exempel ska lägga upp ett sparande. Det är tillfällen då man ofta har barnens uppmärksamhet, säger Jennie Sandén familjeekonom Danske Bank Sverige

Digitala verktyg

Både ungdomar och vuxna använder digitala verktyg för att hålla koll på sin ekonomi, men 16-20 åringarna gör det i betydligt högre utsträckning. Närmare hälften av de vuxna använder ingen app eller digital tjänst alls för att hålla koll på sin ekonomi. Motsvarande siffra bland ungdomarna är 33 procent.

Vuxna verkar dock se fördelarna med att deras barn använder digitala verktyg för sin ekonomi. En tredjedel av de vuxna tror nämligen att deras barn blir bättre på att hålla koll på sin ekonomi med hjälpa av digitala hjälpmedel så som olika betalningsmetoder och appar/tjänster. En fjärdedel av de vuxna anser också att ungdomarna får bättre förståelse för pengars värde med hjälp av digitala verktyg.

– Det intressanta är att de vuxna verkar tycka att det är bra att ungdomarna använder appar och digitala tjänster för att hålla koll på ekonomin. Men själva använder de inte den typen av hjälpmedel i lika hög grad, säger Jennie Sandén familjeekonom Danske Bank Sverige