Frossa på börsen – vad bör man göra?

Börserna har åter drabbats av frossa. Men trots det bör du avstå från att paniksälja aktier och fonder. Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank reder ut hur man som sparare ska tänka.

Varför är det skakigt på världens börser just nu?

Det främsta skälet är oro för stigande inflation och snabba räntehöjningar i USA det kommande året. Risken finns att Fed stramar åt så pass snabbt att USAs ekonomi så småningom hamnar i recession. Det är dock något som – om det händer – ligger ett par år framåt i tiden, och historiskt har börsen oftast utvecklats starkt åren före en lågkonjunktur.
De senaste dagarna har det även kommit uttalanden från USA om att Ryssland snart kan komma att invadera Ukraina. Det har fått energipriserna att stiga och skapat mer nervositet på marknaden. De ekonomiska konsekvenserna av ett krig skulle sannolikt inte bli så stora, men i och med att börsen redan befinner sig i ett känsligt läge så blir reaktionerna större.

Hur länge kan börsoron hålla i sig?

Det råder en ganska hög osäkerhet om hur snabbt Fed kommer att strama åt i år, och det dröjer tills vi får mer klarhet i den saken. De närmaste 1-3 månaderna kommer statistik över inflation, arbetslöshet och löneökningar i USA att bli viktiga för marknaden och för penningpolitiken. Under tiden kan det fortsätta vara mer skakigt än vanligt. Vad gäller spänningarna mellan Ryssland och Ukraina och risken för en invasion är det väldigt svårt att kvantifiera, men de kan givetvis bidra till oron den närmaste tiden.

Jag vill betona att vi ser detta som övergående. På ett års sikt tror vi att börsen står lite högre än idag, men den närmaste tiden kan det mycket väl förbli oroligt. För att vi ska få se större och brantare börsras behöver vi se en ökad risk för lågkonjunktur i närtid. Det tror vi är osannolikt.

Hur ska man då tänka om man investerat på börsen, är det dags att sälja?

Först och främst måste du fundera igenom när du behöver pengarna. Är svaret ”de kommande 1-3 åren” så ska de inte stå på börsen. Då är sparkontot ett bättre val. Men är dina investeringar långsiktiga så behöver du inte göra någonting. Håll fast vid din strategi och kom ihåg att aktivitet ofta gör mer skada än nytta. Tajming av marknaden är extremt svårt och risken är att du säljer en riktigt dålig dag och sedan missar uppgången som kommer efteråt. Historiskt har faktiskt de bästa börsdagarna ofta kommit direkt efter de allra sämsta.

Innan du ska sälja är det två saker du ska fundera på:
Vad ska du placera pengarna istället? Sparkonton och räntefonder är trygga, men ger ingen avkastning. För ett långsiktigt sparande är det därför inget bra alternativ.

När ska du köpa på börsen igen? Att pricka botten lyckas sällan, och väntar du tills läget stabiliserats står börsen förmodligen högre än när du sålde.