Har du verkligen gjort det viktigaste för din pension?

Nu landar de orangea kuverten hemma hos alla svenskar. Pensionsmyndigheten som skickar ut det orangea kuvertet menar att man har gjort det viktigaste för sin pension om man jobbar, betalar skatt och har tjänstepension. Ingenstans framgår att det privata sparandet utgör en väsentlig del om man vill ha en trygg eller rent utsagt rimlig pension.

Om du jobbar, betalar skatt och har tjänstepension har du enligt Pensionsmyndigheten gjort det viktigaste för din pension och kan få ut i snitt 60-75 procent av slutlönen i pension. Om du däremot saknar tjänstepension eller jobbar deltid eller är egen företagare tillhör du enligt myndigheten  ”Riskgruppen”. Men långt ifrån alla kommer att få 75 procent eller ens 60 procent av sin slutlön i pension, även om man uppfyllt alla kriterier som Pensionsmyndigheten radar upp. Därför tillhör egentligen båda grupperna riskgruppen eftersom de inte har något privat sparande som behövs för att pensionen ska räcka.

Många tycks tro att man själv inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att få en bra pension. I en undersökning som Danske Bank nyligen gjort tycker en tredjedel av svenskarna att staten ansvarar för pensionen. Det är oroande uppgifter. Fler behöver komma till insikt om att det privata pensionssparandet är avgörande för hur den egna ekonomin kommer att se ut när det är dags för pension.

Uträkningar från Danica Pension, Danske Banks pensionsbolag, visar att en 40-åring som har en bruttoinkomst på 30 000 kronor före skatt (omfattas av kollektivavtal) och som idag står utan ett privat pensionssparande, får nöja sig med ca 53 procent av sin lön i livsvarig pensionsutbetalning, det vill säga 15 800 kronor före skatt. Uträkningen baseras på gällande regler. Efter skatt är det väldigt nära fattiggränsen i Sverige. Har man då verkligen gjort det viktigaste för sin pension?

Slutsatsen är att det är dags att vända på pyramiden och ta ett eget ansvar för sin pension. Genom att börja med ett eget sparande kan man trygga sin framtida ekonomi och önskade levnadsstandard.

Idag införs det nya skärpta amorteringskravet. Det är givetvis sunt att amortera. Men i det fall man inte behöver amortera är det i dagens lågräntemiljö betydligt bättre att spara på annat sätt, som ger avkastning. På så vis kan man bygga ett långsiktigt sparande som i önskad takt kan realiseras när man går i pension.

– Det enskilt viktigaste du kan göra för din pension är att sätta undan en summa varje månad som oavkortat går till ett pensionssparande. Jag har sett flera experter som menar att man ska lägga undan ca 10 procent av sin lön i pensionssparande och det är givetvis väldigt bra om man kan göra. Men jag har också full förståelse för att många inte har möjlighet att lägga undan en så stor del av sin inkomst. Har man möjlighet att lägga exempelvis 2 procent av sin lön i sparande så kommer man ändå få ett mycket bättre utgångsläge den dagen man går i pension. Det enda jag med säkerhet vet är att jag bara ser en enda lösning – börja spara. Och börja nu, säger Stojko Gjurovski, chef för Personal Banking på Danske Bank.