Varför har Sverige Nordens mest generösa kreditregler för konsumtionslån?

Sverige har Nordens mest generösa regler för konsumtionslån vilket har gjort Sverige till ett mecka för snabblånsföretagen som vuxit i både antalet och i lönsamhet. Räntetaket för högkostnadskrediter I Sverige är extremt högt på 42,5% jämfört med exempelvis Finland eller Norge. Det gör det extremt lönsamt och intressant att etablera sig i Sverige. Idag finns ett enormt antal aktörer – rena vilda västern.

Skuldberget hos Kronofogden växer och trots att det finns en medvetenhet att snabblån är dyra så hamnar allt fler i skuldfällan. Mycket talar för att när levnadsomkostnaderna ökar så tvingas allt fler desperata att vända sig till snabblånemarknaden för en lösning. En lösning som kommer bli mycket dyr om man inte snabbt kan lösa lånet.

  • Sverige är inte tillräckligt reglerat när gäller kreditgivningen för konsumtionslån om man jämför med andra nordiska länder. Man ska komma ihåg att snabblån är lättillgängliga och kan ses som en bra lösning när man har ont om pengar. Men det blir dyrköpt, säger Jennie Sandén, privatekonom hos Danske Bank.

Både Norge och Finland har redan gjort ett antal förändringar, som Jennie vill att Sverige tar efter.
De har satt tak på hur stor marginal som få tas ut på konsumtionslån. Utformat restriktioner gällande marknadsföring. Och fastställt att långivaren måste tillhandahålla rådgivning som en del av låneprocessen. Det har ritat om hela spelplanen. Och räddat många från skuldfällan.

Regeringens pågående utredning ska redovisas inom ett par veckor, men tidigare utredningar har inte gjort någon större skillnad för snabblånebolagen. Jennie Sandén tycker att alla finansiella aktörer bör falla under samma rådgivningsansvar gentemot kunderna, som innebär att se över kundens ekonomi i sin helhet.

  • Tyvärr verkar inte dessa aktörer se till kundernas möjlighet att betala tillbaka lånen. Detta leder snabbt till att man hamnar hos Kronofogden. Dessutom borde ränteavdraget på konsumentlån tas bort direkt. CSN-lån är inte avdragsgilla, som ändå innebär en investering i en utbildning – varför ska konsumentlån då vara det?

Titta på senaste Börsveckan med Maria Landeborn.