https://www.youtube.com/watch?v=2pLRGBWz4ok&list=PLqfSe_lrSX1mWIZQgWHJqmau8eTXWMTdv

The Hub för Start ups Finn en investerare

Det bör vara lättare för startups och lovande entreprenörer att lyckas med sina företag. Med lanseringen av plattformen TheHub.se vill Danske Bank och SUP46 tillsammans göra det lättare för unga företag att växa och nå sina mål. För att säkerställa relevans och nytta har plattformen tagits fram utifrån intervjuer som Danske Bank gjort med 150 nordiska startups. Oavsett var i Norden man bedriver sin verksamhet framkom det tydligt av intervjuerna att rekrytering, finansiering och att hitta verktyg för best practice är utmaningar som är gemensamma för bolagen.