Närmare hälften av alla föräldrarna ger sina ungdomar mer pengar när månadspengen är slut

I en undersökning om ungdomars och föräldrars relation till pengar, genomförd av Ipsos på uppdrag av Danske Bank, visar att 44 procent av föräldrarna ger sina barn mer pengar när månadspengen tar slut. Nära hälften ger sina ungdomar mer pengar vid behov. Generation Swish har aldrig tomt i kassan.
Trots att de flesta ungdomar får månadspeng av sina föräldrar så är det endast 8 procent av föräldrarna håller i plånboken och inte ger mer pengar när de är slut. Nära hälften ger sina ungdomar extrapengar när de är slut.

– För att lära ungdomar vikten av pengar behöver man också lära dem att när pengar är slut, då är de slut. Att så många som 44 procent av alla föräldrar ger både månadspeng och sedan ännu mer pengar när de är slut är att göra ungdomarna en otjänst. Risken med det upplägget är att man urholkar möjligheterna att ge barnen en sund relation till pengar, säger Jennie Sandén Familjeekonom Danske Bank Sverige.

Vad gör ungdomarna när pengarna är slut?

Men trots föräldrarnas generösa inställning till att bidra med mer pengar väljer ändå 37 procent av ungdomarna att vänta tills man får nästa månadspeng eller motsvarande, men var fjärde ungdom frågar sina föräldrar om de kan få mer pengar så snart man gjort av med sin månadspeng. 14 procent frågar istället sina föräldrar om ett lån. Klart oroväckande är att 2 procent väljer att ta ett SMS-lån när man har slut på pengar och 2 procent av ungdomarna väljer att sälja fonder/aktier när man har slut på kontot.

– Ser man till vad som händer när ungdomar får slut på pengar så är det oroväckande många som direkt säger att de frågar sina föräldrar om pengar. Här tror jag man som vuxen måste se till att vara konsekvent och inte varje gång pengarna tagit slut ge mer eller låna ut pengar till barnen. Det är viktigt att man kommer överens om vad pengarna ska räcka till och så långt som möjligt hålla sig till det, säger Jennie Sandén Familjeekonom Danske Bank Sverige

Läs mer intressant fakta från undersökningen här.