Jennie Sandén
Jennie Sandén
Privatekonom, Danske Bank Sverige

Hur mycket får du i pension? Förstå dig på ditt orange kuvert

Nu landar det orangea kuvertet i brevlådorna runt om i Sverige. Det orangea kuvertet skickas ut till alla i Sverige som under året har tjänat in allmän pension. Har du en digital brevlåda får du det där annars kommer det hem till dig i brevlådan. Vad ska jag tänka på när jag får det? Jo, först av allt. Öppna kuvertet och läs igenom det. Många kanske tycker det är trist och lite svårt att försöka förstå sig på sin pension men det är viktigt.

Vad innehåller då orangea kuvertet?

Det innehåller en översikt av din allmänna pension. Du kan se förändringarna i din allmänna pension för det senaste året och du kan också se hur dina fonder i premiepensionen har utvecklats.

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen består, för de allra flesta, av två delar och båda delarna grundar sig på din inkomst. Det kan både vara inkomst så som lön men också till exempel föräldrapenning eller sjukersättning. Den ena delen av den allmänna pensionen är inkomstpension och den andra delen kallas premiepension.

Vad är premiepension?

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Dessa pengar kan du själv placera i fonder. Gör du inget aktivt val kommer pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Det finns några saker som påverkar hur mycket du får i allmän pension:

  • Hur många år du arbetar. Arbetar du fler år så kommer du få mer i avsättning till din allmänna pension.
  • Hur mycket du har i lön. Det finns dock ett intjänandetak så hög lön genererar automatiskt inte mer i allmän pension.
  • Hur du placerar pengarna i premiepensionen. Får du högre avkastning på din premiepension har du mer pengar den dagen du går i pension.