Så fungerar den nya kontantlagen

Den 1 januari 2021 trädde den nya kontantlagen i kraft som innebär att de största bankerna i Sverige måste säkerställa att privatpersoner kan göra kontantuttag och att företag ska kunna göra insättningar av dagskassor inom ett visst avstånd runt om i landet.

Men vad betyder den nya lagen i praktiken och hur ska bankerna kunna leva upp till den? Johan Nilsson, Kund- och Marknadschef Bankomat beskriver här vilken roll Bankomat haft i alla förberedelser men också vilken roll man kommer att spela framöver.