Hur fungerar ISK?

När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt. Men hur funkar egentlig ett ISK-konto? Kontot gör det enklare att handla med värdepapper och att deklarera. Men vad innebär det – och passar det alla?

För den långsiktiga spararen är ISK ofta ett fördelaktigt alternativ. Kontot fungerar som ett skal för olika typer av sparande som aktier, fonder och andra finansiella produkter. I stället för att skatta för varje transaktion betalar man en schablonskatt varje år. Vilket också är den stora skillnaden jämfört med ett vanligt aktie- och fondkonto. Sparandet i ett ISK behöver heller inte tas upp i deklarationen utan uppgifterna är redan ifyllda.

Schablonskatten har hittills varit väldigt gynnsam. Skatten bestäms varje år och år 2021 är investeringskontot lönsamt redan när avkastningen överstiger ca 1,5 procent plus eventuella avgifter. Schablonskatt på ISK gör att sparformen passar för sparande i aktier, aktiefonder och räntefonder med högre risk, eftersom den förväntade avkastningen är högre. Däremot lönar det sig inte att ha ett bankkontosparande och inte heller räntefonder med låg förväntad avkastning på ett ISK.
Men det är viktigt att komma ihåg att schablonskatten tas ut även när avkastningen har varit negativ.

Det här är fördelarna

Den mest uppenbara fördelen är att det blir mycket enklare att köpa och sälja värdepapper. Varje affär behöver inte deklareras för sig och handeln utlöser ingen skatt. På svenska aktieutdelningar betalar du heller ingen skatt.

Du äger själv värdepapperna så att du kan rösta på bolagsstämman och den schablonintäkt du skattar för kan kvittas mot utgifter i kapital i deklarationen. Sparandet på kontot är inte bundet utan du kan köpa och sälja när och hur ofta du vill.

Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas också av investerarskyddet och insättningsgarantin.

Men det finns också nackdelar

Det finns några nackdelar också som är bra att känna till. Du får till exempel betala schablonskatt även om ditt sparande har minskat i värde. Du kan heller inte dra av förluster på enskilda försäljningar i deklarationen.

Vill du flytta sparande från en depå till ett ISK måste du först betala skatt på det du vill flytta (30 procent av vinsten). Tänk också på att ISK bara kan användas av privatpersoner.