Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Så mycket måste egenföretagaren spara till sin pension

Därför är pensionen så viktigt just för egenföretagaren

Var tionde person som föds i dag kommer att bli minst 100 år, enligt SCB. Det kan innebära 30 år som pensionär. Att se över sin pension har därför blivit allt viktigare och är du egenföretagare är det extra viktigt. Enligt Pensionsmyndigheten har ungefär 9 av 10 anställda tjänstepension, men du som driver eget företag måste själv ansvara för detta.

– Runt var femte småföretag saknar kollektivavtal och har därmed ingen avsättning motsvarande tjänstepensionen. Pensionsfrågan borde hamna mycket högre upp på agendan för många företagare. Ska man kunna bygga upp ett kapital kring sin framtida pension måste man sätta igång men har man varit anställd och bolagiserat sin ekonomi kanske man inte tänker på att man måste ta ansvar själv, säger Anders Gullesjö, Affärsområdeschef på Danske Bank.

Men hur mycket är det rimligt att egenföretagaren sätter av?

– Man ska alltid se till att man minst har de förmåner som man hade haft som anställd, säger Anders.

En bra tumregel är att spara cirka 4,5 procent av lönen för att kompensera den uteblivna tjänstepensionen.

– Det ligger i linje med de vanliga kollektivavtalen och är därför en bra riktlinje. Man ska alltid se till att man minst har de förmåner som man hade haft som anställd, säger Anders.Det är dock stora skillnader i hur mycket småföretagare pensionssparar.

En undersökning Novus gjort på uppdrag av Danske Bank, visar att 86 procent av småföretagarna har någon form av pensionssparande utöver den allmänna pensionen. Det vanligaste beloppet att spara undan varje månad är mellan 5 000 och 10 000 kronor. Men totalt 43 procent sätter av mindre än 5 000 kronor per månad till sin egen pension.

– Hur mycket företagaren kan sätta av varje månad skiljer sig åt kraftigt, vilket i sin tur kommer att få konsekvenser för deras privatekonomi som pensionärer. Det bästa rådet är att varje person utgår ifrån sin egen situation eftersom det är så många faktorer som påverkar pensionen, säger Anders.

Anders menar att ju tidigare man börjar desto bättre är det:
– Vårt viktigaste råd till företagskunderna är att börja sätta av till pensionen tidigt i karriären – varje missat år slår hårt både mot den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Behöver 25 000 i månaden att leva på

Många företagare drömmer om att ha kvar samma levnadsstandard som i dag när de går i pension. I undersökningen som Danske Bank har gjort uppger en av fyra företagare att de tror sig behöva minst 25 000 kronor i månaden efter skatt som pensionär.

Hur stort sparande krävs då för att detta ska vara möjligt? En person om är 30 år, med en månadslön på 38 000 kronor (25 840 efter 32 procent skatt), som började arbeta vid 25 år och tecknar en tjänstepension i dag behöver sätta av cirka 7900 kronor i månaden för att uppnå en pension på 25 000 kronor efter skatt.

Mer om undersökningen:

Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Novus. 300 företagare med 1-9 anställda i storstadsområdena har medverkat. Läs mer här

Danske Bank erbjuder, via Danica Pension, pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag, läs mer här