Silverekonomin skapar nya affärsmöjligheter

Alla kommer att leva länge men ingen vill bli gammal. Så lyder ett citat av den amerikanske författaren, vetenskapsmannen och statsmannen Benjamin Franklin, som avled år 1790.

Ökad livslängd är en så kallad megatrend som speglar stora och viktiga förändringar runtikring oss. Trenden med en ökad livslängd går även under benämningen silver economy, och är ett ekonomiskt tillväxtområde med enorm potential. Därför är det något vi fokuserar på när vi gör våra investeringar på Danske Bank.

Enligt FN fanns det förra året 962 miljoner människor i åldern 60 och uppåt och man förväntar sig att den siffran kommer att ha stigit till 2,1 miljarder år 2050 och 3,1 miljarder år 2100. Åldersgruppen 60+ växer därmed snabbare än alla andra åldersgrupper och det är en grupp som har ett stort antal behov som behöver fyllas. Sett ur ett investerarperspektiv innebär det intressanta möjligheter.

Underhåll av kroppen
Silver economy kan delas in i flera underteman. Först kommer allt det roliga vi ska ha när vi drar oss tillbaka. De där nöjena det finns mer tid för när vi slutar arbeta och fortfarande är friska och pigga. Nöjen som restaurangbesök, kultur, fritidsaktiviteter och resor, och kanske bjuder vi även med barn och barnbarn.

Dessutom måste vi ta hand om oss själva. Jag är själv 55 år och kan märka på min egen kropp att Benjamin Franklin inte hade helt fel i sitt citat. Precis som många andra skulle jag gärna vilja vänta med att bli gammal så länge jag bara kan. Vi motionerar, äter sunt och försöker kompensera för ålderns slitage på kroppen via skönhetsoperationer.

Kampen mot det oundvikliga
Hur mycket vi än spjärnar emot kan vi inte undvika det oundvikliga. Tidens tand tär på kroppen, precis som en gammal bil hela tiden behöver nya reservdelar för att kunna fortsätta köra. Bland annat i form av glasögon och hörapparater eller kanske knä- och höftoperationer på privatkliniker.

Dessutom ökar behovet av mediciner med åldern. Enligt investmentbanken Bank of America har 80 procent av pensionärerna en kronisk sjukdom, och pensionärer står för 75 procent av konsumtionen inom vårdsektorn.

Med en ökande ålder följer behovet av bostäder som är anpassade till nya behov som storlek på bostaden, inredning, trygghet och komfort samt behovet av digitala och fysiska hjälpmedel.

Och snöbollen fortsätter att rulla
Det är både dyrt och krävande att bli äldre, och vi vill inte påbörja våra liv som pensionärer utan de nödvändiga medlen för att kunna infria våra drömmar och behov. En helt annan aspekt av silver economy är därför ett ökat fokus på besparingar och förmögenhetsförvaltning som kan möjliggöra ett långt och tillfredställande liv.

Silver economy påverkar alltså utsikterna för många olika sektorer, men det handlar lika mycket om dåtid. Silver economy är nämligen en megatrend som sattes i rörelse för länge sedan, men som likt en snöboll kommer att växa sig allt större och starkare de närmaste decennierna. Med den skillnaden att den här snöbollen är silverfärgad istället för vit.