Hur påverkar det skärpta amorteringskravet dig?

Det kan vara svårt att förstå hur de olika kraven för att få ett bolån ser ut. Hur påverkas storleken på lånebeloppet av de olika kraven och hur mycket måste du egentligen amortera? När det kommer till amorteringskravet, som infördes 1 juni 2016, är det många som tycker att det är svårt att veta vilka regler som faktiskt gäller och framförallt vad de nya skärpta amorteringskraven kommer att innebära.

Med dagens amorteringskrav måste du som lånar mer än 70 procent av marknadsvärdet på din bostad amortera minst 2 procent per år på din totala skuld. Lånar du mindre än 70 procent eller lägre av marknadsvärdet på din bostad, måste du amortera minst 1 procent av den totala skulden varje år tills du är nere på 50 procent av marknadsvärdet.

Med det skärpta amorteringskravet som träder i kraft i mars 2018 behöver de som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst eller av hushållets bruttoinkomst amortera med ytterligare en procent på det totala lånebeloppet.

Två personer som tillsammans vill köpa en bostad påverkas på följande vis av det nya amorteringskravet. De två personerna har en lön på 28 000 kr per person vilket ger paret en gemensam årsinkomst på 672 000 kr. Paret vill köpa en bostad som har ett marknadsvärde på 4 400 000 kr. Eftersom paret kan lägga en kontantinsats på 1 000 000 kr behöver de låna 3 400 000 kr vilket motsvarar 77 procent av det totala marknadsvärdet. Skuldkvoten för bolånen överstiger 4,5.

Med nuvarande regler amorterar paret 5 667 kr i månaden, med det skärpta amorteringskravet kommer amorteringen per månad bli 8 500 kr, alltså cirka 3 000 kr mer per månad.

Du som redan har ett bolån amorterar enligt din ursprungliga plan. Väljer du att utöka det befintliga lånet genom att ta ett tilläggslån ska den nya belåningen amorteras enligt huvudregeln eller alternativregeln.