Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Sprid risken rätt och minska svängningarna i sparandet

Vad är då en väldiversifierad portfölj? Den korta förklaringen är att det en portfölj där kapitalet placeras i olika tillgångsslag som till exempel aktier och obligationer. Dessutom ska portföljen innehålla olika typer av obligationer, och geografiskt vara fördelat över världens olika aktiemarknader. Men hur stor del av pengarna ska placeras på börsen, och hur mycket ska investeras i USA, Europa och på tillväxtmarknader? När det gäller fördelningen mellan aktie- och räntesparande är det högst individuellt hur den ska se ut. Det beror på hur lång sparhorisont du har, din riskvilja och hur stora förluster du kan acceptera i de perioder då börsen går ner.

När det gäller fördelningen mellan olika aktiemarknader är det lättare att ge ett allmänt tips. Börja med att titta på hur ett globalt aktieindex ser ut (MSCI ACWI). Där utgör USA drygt hälften och Västeuropa runt 20 procent. Du ska utgå från ett index som även inkluderar tillväxtmarknader, som står för strax över 10 procent av ett globalt aktieindex. Ett undantag kan dock vara rimligt att göra. Svenska aktier utgör mindre än 1 procent av ett globalt index, men mer än så kan du mycket väl placera på din hemmamarknad. Det är trots allt här du lever och ska spendera pengarna så småningom. Det är dock inte helt ovanligt att svenska sparare har 50-100 procent av sitt kapital i svenska aktier, men det är för mycket. Mellan 20 och 40 procent är mer rimligt.

Hur bidrar då kombinationen av USA, Europa och tillväxtmarknader till ett mer stabilt sparande? Till att börja med går olika regioner bra i olika perioder. De kan också drabbas olika hårt vid en kris. Genom att investera i flera regioner så kommer avkastningen på ditt sparande hamna någonstans mitt emellan. Svängningarna blir mindre och din nattsömn förhoppningsvis lite bättre, särskilt i perioder när det är skakigt på börsen.

Drivkrafterna för de olika marknaderna är också olika. USA drivs huvudsakligen av inhemsk konsumtion och tenderar att stå emot orosmoln som handelskrig och politiska konflikter bättre än andra regioner. I Europa väger industrin tyngre vilket gör börsen mer cyklisk och konjunkturkänslig. Börserna i de olika regionerna domineras också av olika branscher. I USA är IT den största sektorn, följt av hälsovård. I Europa är bank och finans störst följt av den konjunkturkänsliga industrin.

Det är inte bara sektorkompositionen som skiljer regionerna åt. Medan direktavkastningen är runt 3,5 procent i Europa, är den bara 1,5 procent i USA. Amerikanska bolag gör å andra sidan stora aktieåterköp, vilket ökar vinsten per aktie för befintliga aktieägare. USA är oftast höge värderat än andra marknader, men det kompenseras av att amerikanska bolag har högre förväntad vinsttillväxt på lång sikt.

En portfölj med god geografisk spridning bestående av aktier och obligationer kan man förstås bygga ihop själv, men jag tror att en viktig anledning till att blandfonder blivit så populära är att det inte är helt lätt att vara sin egen förvaltare. Det kräver förutom intresse och kunskap också att man har tid att regelbundet se över och justera sitt sparande. Det är inte alla som har varken tid eller intresse, och då är blandfonder ett bra verktyg. De ger både exponering mot olika tillgångsslag och en god geografisk spridning som på sikt ger dig ett mer stabilt sparande, och ökar chansen att du når dina sparmål.