Uppskovsräntan slopas – hur påverkas du?

Från och med den 1 januari 2021 tas uppskovsräntan bort. Regeringens beslut innebär att du som sålt bostad, köpt ny bostad och valt att inte betala hela eller delar av vinstskatten på 22%, inte längre kommer att behöva betala en årlig uppskovsränta till staten i samband med deklarationen.

Har du sålt din bostad 2014 eller senare och valt att betala skatten istället för att skjuta upp den, eftersom uppskovet kostat, kan du nu välja att göra om deklarationerna för varje år. Därmed kan du få tillbaka tusenlappar i form av redan inbetalad vinstskatt. Uppskovsräntan måste du dock betala fram till och med utgången av 2020.

Möjligheten att skjuta upp vinstskatten blir retroaktiv

För alla försäljningar av bostäder från och med 2014 och framåt så finns möjlighet att skjuta upp vinstskatten retroaktivt. Alla deklarationer sedan dess kan omprövas i efterhand och du kan få din inbetalade vinstskatt återbetald. Du måste fortfarande betala uppskovsränta för de åren som du korrigerar men slipper betala någon ränta alls från och med deklarationsåret 2021. Uppskovsräntan som tas bort från årsskiftet är på 0,5 procent på den del av vinstskatten som du begärt ska skjutas upp.

Det börjar bli bråttom om du betalade in vinstskatt under 2014. Då måste du begära omprövning före den 1 januari 2021. Omprövning av deklarationer gör man via blanketten SKV 6891 som finns på Skatteverkets hemsida. Betalade du in vinstskatt till Skatteverket under 2015 måste du begära uppskov under 2021 för att kunna få tillbaka pengar. Du slipper dock inte betala tillbaka vinstskatten som sådan. När din bostadskarriär är över och bostaden säljs ska Skatteverket ha in hela vinstskatten.