Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Början till slutet?

Börsen utvecklades svagt förra veckan och det är mycket möjligt att vi står inför en period med större svängningar på marknaden. Vi väntar oss dock ingen repris av vårens branta kursras.

Naturlig nedgång efter det stora teknikrallyt

Förra veckan fortsatte nedgången på börsen med IT-sektorn i täten. Tekniktunga Nasdaq-index har nu backat över 10 procent sedan toppen och är därmed inne i en så kallad korrektion. Man ska dock inte ta det alltför allvarligt – sedan årsskiftet har Nasdaq fortfarande stigit över 20 procent. Efter en så kraftig uppgång som vi sett från botten i våras så är vissa bakslag fullt naturliga, och av flera anledningar ser vi ingen anledning till oro för en ny härdsmälta på börsen. Till att börja med är det främst de sektorer som rusat sedan botten som nu faller tillbaka. Dit hör IT, kommunikationstjänster och sällanköpsvaror. Hade nedgången berott på oro för tillväxten och ökad rädsla för en recession, så hade vi sett en bredare nedgång även för cykliska sektorer. Så är inte fallet utan konjunkturkänsliga banker och industri steg faktiskt under veckan som gick.

På den politiska arenan händer också saker som bidrar till ökad nervositet. I Storbritannien har den brittiska regeringen lagt fram ett förslag som innebär att man kommer att kringgå utträdesavtalet med EU när det gäller statliga stöd och tullarna mot Nordirland. Det har fått EU att kräva att förslaget dras tillbaka innan september är slut, annars väntar juridiska åtgärder. Storbritannien har än så länge vägrat, och båda parter har förklarat att man är redo för en hård Brexit vid årets slut om det blir nödvändigt. Möjligen är allt detta bara del av förhandlingstaktiken, men det är likväl negativt för sentimentet på marknaden och bidrar till ökad osäkerhet.

När det gäller forskningen kring ett vaccin fick Astra Zeneca under förra veckan avbryta försöken efter att en person oförklarligt drabbats av sjukdom. Försöken har nu återupptagits, och samtidigt har läkemedelsbolaget Pfizer meddelat att man hoppas kunna leverera 100 miljoner doser av ett coronavaccin innan året är slut. Det är positivt för sentimentet på marknaden och minskar oron för de pågående utbrotten.

Börsen får stöd av låga räntor och den fortsatta återhämtningen i ekonomin. Makrodata har stärkts löpande och på lite längre sikt väntar vi oss att det, tillsammans med ett godkänt vaccin, bidrar till nya kurslyft på aktiemarknaden. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier med fokus på USA och tillväxtregion Asien. I närtid finns dock risk för att kursrörelserna förblir högre än vanligt.

På agendan: Upp till bevis för Fed

Veckans höjdpunkt blir onsdag kväll kl. 20 då den amerikanska centralbanken, Fed, lämnar räntebesked. Efter att de nya penningpolitiska målen blev kända har väldigt få detaljer kommunicerats, men kanske blir vi lite klokare på onsdag. Powell måste skapa förtroende för att centralbanken kommer att lyckas få upp inflationen över 2 procent. Dels väntas han trycka på att Fed står beredd att agera mer kraftfullt om det blir nödvändigt, och dessutom kan en ökning av obligationsköpen ligga i korten. Ur ett börsperspektiv kan det vara vältajmat och bidra till att lugna svängningarna på marknaden. Även Bank of Japan och Bank of England lämnar räntebesked i veckan.
På makrosidan få vi bland annat ZEW-index i Tyskland samt detaljhandelsstatistik i Kina och USA. Vi får också siffror över industriproduktionen i Euroområdet, Kina och USA samt veckostatistik över nyanmälda arbetslösa i USA på torsdag.

Spridningen av coronaviruset står alltid högt upp på agendan, tillsammans med risken för nya nedstängningar för att stoppa smittan.