Färre bolag har noterats under 2022 men Nasdaq ser positivt på 2023

I programserien Danske Bank Möter träffar du intressanta personer och får nya insikter. I detta avsnitt träffar vi Adam Kostyal, europeisk noteringschef för Nasdaq Europa och pratar om noteringsklimatet som blivit betydligt kyligare under 2022 efter några riktigt heta noteringsår.

Under pandemin har rekordmånga bolag noterats på Nasdaq Stockholm. Men 2022 har varit betydligt trögare då det oroliga börsläget skapat osäkerhet kring värderingarna och gjort marknaden svårbedömd. Hur ser utsikterna ut för 2023?

-Vi har haft ett 50-tal noteringar under året och vi ser ett fortsatt stort intresse för börsnoteringar även om vi haft en mer avvaktande situation, säger Adam Kostyal, chef för den Europeiska noteringsverksamheten på Nasdaq.
Även utländska bolag har valt att notera sig på Nasdaq Stockholms First North. Men under året har vi sett färre utländska bolag. Men Nasdaq tror på en vändning.

-Ja hela marknaden har varit dämpad och det påverkar även de som väljer att notera sig på First North. Men vi har intressanta dialoger och när marknaderna stabiliseras så kommer vi se att bolagen går vidare med sina planer, avslutar Adam Kostyal.