Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

För tidigt att oroa sig för stigande räntor

Förra veckan gick börsen i sidled medan räntorna steg. Den amerikanska 10-årsräntan handlas idag över 1,3 procent. Vi väntar oss att stark tillväxt kommer att vara den främsta drivkraften för börsen framåt, och anser att det är för tidigt att oroa sig för stigande räntor.

Konjunktur och tillväxt är avgörande

Långräntorna har stigit signifikant den senaste veckan och det finns goda skäl att fundera över hur det påverkar de finansiella marknaderna och värdet på risktillgångar. Anledningen till att räntorna stiger är att investerarkollektivet väntar sig en ökad tillväxt i takt med att restriktionerna lyfts, först tack vare varmare väder, och sedan därför att vaccinationsprocessen gradvis ger resultat. Enorma finanspolitiska stimulanser och en förväntan om stigande efterfrågan har också fått inflationsförväntningarna att stiga, vilket är en annan viktig drivkraft för stigande nominella långräntor. I takt med att återhämtningen fortsätter väntar vi oss att räntorna klättrar vidare uppåt, och våra prognoser pekar på en amerikansk långränta på 1,7 procent i slutet av 2021.

Hur påverkar stigande räntor värdet på risktillgångar?

I grund och botten beror det på vad det är som har fått räntorna att stiga. För närvarande är vår bedömning att ränteuppgången främst beror på förväntningar om starkare tillväxt, vilket är en positiv drivkraft för risktillgångar som aktier. Den amerikanska centralbanken, Fed, har dessutom inga planer på att strama åt och det nya inflationsmålet ger utrymme för inflationen att stiga över målet på 2 procent under en period innan någon räntehöjning blir aktuell. Det är ytterligare en positiv drivkraft för aktier och högriskobligationer. Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden är framåtblickande, och i takt med att återhämtningen fortsätter kan marknaden komma att börja prisa in en åtstramning, vilket i sin tur kan leda till ökad volatilitet på börsen. Slutsatsen blir att samtidigt som vi bedömer att räntorna stiger av rätt anledning, så kan högre räntor leda till större kursrörelser på aktiemarknaden framöver.

Högre (diskonterings)räntor innebär även att framtida kassaflöden från aktier blir mindre värda idag. Det kan främst komma att påverka högt värderade tillväxtbolag, där stora delar av värdet ligger i förväntningar om kraftigt stigande kassaflöden i framtiden. I vår allokering har vi därför tagit ner amerikanska aktier, där tillväxtbolag väger tungt, till neutral vikt. Vårt främsta fokus i närtid är cykliska aktier och marknader som vi väntar oss kommer att gynnas mest av en starkare konjunktur. Vi har därför nyligen uppgraderat Europa från undervikt till neutral vikt. I sektorallokeringen har vi en övervikt i industri och material, som väntas gynnas av starkare tillväxt och inte påverkas negativt av högre räntor. Samtidigt är osäkerheten fortfarande hög, och vi behåller även en övervikt i IT-sektorn. Även om IT-sektorn har en hög andel tillväxtbolag så den gynnas faktiskt också av starkare konjunktur eftersom ökade investeringar även omfattar hård- och mjukvara. IT-sektorn kan därför ha fortsatt medvind även om räntorna stiger, eftersom ökad tillväxt är den starkaste drivkraften.

Håll koll på räntor, makro och finanspolitiska stimulanser i USA

Den här veckan finns mycket makrodata att begrunda. I Europa släpps inflationsstatistik i en rad stora länder. Vi får en konjunkturbarometer från EMU samt preliminär BNP för fjärde kvartalet i Tyskland. I USA släpps konsumentförtroende och preliminär BNP för Q4. Dessutom kommer demokraterna att rösta om Bidens föreslagna stimulanspaket och flera tunga Fed-ledamöter håller tal. För svensk del väntar siffror över arbetslöshet samt en konjunkturbarometer från Konjunkturinstitute

Utöver det håller vi förstås koll på utvecklingen på räntemarknaden!