Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Gamla risker gör ny entré

Coronaviruset tycks förbli under kontroll trots att ekonomin fortsätter att öppnas upp vilket ger stöd åt börsuppgången. Samtidigt är gamla risker på väg att göra ny entré när Brexit-förhandlingarna tas upp på nytt och handelsspänningarna mellan USA och Kina ökar.

Viss sektorrotation på börsen
Förra veckan stängde börsen på plus. Sentiment och riskaptit fick stöd både av att ekonomin fortsätter att öppnas upp utan tecken på att smittspridningstakten ökar, och av att Europa tog ett viktigt steg på vägen mot gemensamma stimulanser. EU har lagt fram ett förslag om en gemensam stödfond som ska användas till att påskynda återhämtningen efter krisen. Den består både av bidrag och lån och syftar till att hjälpa de länder som drabbats hårdast. Målet är att få en mer symmetrisk återhämtning inom unionen. Det finns dock en risk att ”frugal four”, det vill säga den sparsamma kvartetten bestående av Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike, röstar emot förslaget i sin nuvarande form.

Förra veckans börsutveckling var intressant ur ett sektorperspektiv. Bank och industri, som tidigare gått svagt, gick bättre än alla andra sektorer. IT, kommunikationstjänster och hälsovård, som briljerat på börsen tidigare under året, utvecklades svagare. Det är inte konstigt att det så småningom blir vinsthemtagningar i de bolag som gått starkt och att kapital flyttas till de cykliska sektorer som utvecklats svagare. Det är ännu för tidigt att vänta sig en större sektorrotation, och vi är fortfarande positiva till IT och kommunikationstjänster. Båda sektorerna gynnas av digitaliseringen, och vinsterna har stått emot den av coronaviruset orsakade lågkonjunkturen väl. Sektorrotation blir dock en viktig faktor att ha koll på eftersom den kan säga något om vad investerarkollektivet förväntar sig av framtiden.

Den politiska agendan är också fullspäckad. Spänningarna mellan USA och Kina fortsätter att trappas upp till följd av att Kina infört en kontroversiell säkerhetslag som hotar Hong Kongs frihet. USA har svarat med uttalanden om att Hong Kong inte längre kommer att ses som ett oberoende territorium, vilket innebär att regionen kan bli föremål för samma tullar som Kina. Trump väntas meddela nya sanktioner inom kort. Eventuella signaler om att fas 1-avtalet är hotat skulle vara negativt. Vi ser en 50-procentig risk att handelskriget återuppstår, men vi tror inte att det sker nu utan längre fram i tiden.

Intressant vecka i termer av politik och makro
Marknaden är inte längre särskilt intresserad av hur många nya coronafall som registreras, åtminstone inte så länge den positiva trenden håller i sig. I fokus är den förväntade ekonomiska återhämtningen, och hur snabb – eller långsam – den kan tänkas bli. Gårdagens inköpschefsindex från Kina, som ju var först att drabbas av coronakrisen, sände vissa positiva signaler. Det ger hopp om att återhämtningen kan bli snabb i resten av världen också.

Även förhandlingarna om Brexit är på väg att segla upp högre på agendan. Det återstår bara fyra veckor tills Storbritannien antingen måste be om en förlängning av övergångsperioden, eller så kommer landet att lämna EU vid årsskiftet med eller utan ett handelsavtal. En hård Brexit skulle innebära att Storbritannien från och med början av 2021 lyder under WTOs lagar vid handel med EU.

I övrigt är förstås handelskonflikten mellan USA och Kina viktig att bevaka, liksom framsteg eller bakslag för EUs stödfond. ECB sammanträder på torsdag, och förväntat är att stödköpen kommer att trappas upp för att stimulera ekonomin ytterligare. Kalendern är även fullspäckad med makrodata. Vi får siffror över arbetslösheten i Tyskland och euroområdet, PMI för servicesektor och industri i flera stora länder och regioner, samt nyanmälda arbetslösa i USA. Statistikfloden kulminerar på fredag eftermiddag när den amerikanska arbetsmarknadsrapporten släpps.