Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Läget är allt annat än normalt

Makrodata som strömmar in visar tydligt hur extrem den nuvarande recessionen är. Samtidigt har aktiemarknaden rusat från botten, men volatiliteten har förblivit hög. Fokus den här veckan är hur det fungerar att öppna upp ekonomin i Europa, nya stimulanser samt rapportsäsongen.

De preliminära inköpschefsindex för april som släpptes förra veckan visade tydligt hur djup och extrem recessionen är. Nedgången i PMI för euroområdet, Storbritannien, Japan och USA var den brantaste någonsin. I Europa kollapsade kompositindex till 13,5. I USA har nedstängningen av ekonomin på bara några veckor raderat ut lika många jobb som skapats sedan finanskrisen. Även på oljemarknaden är det turbulent. Majkontraktet för WTI-olja föll till -40 dollar per fat förra veckan till följd av en fullständig kollaps i efterfrågan och fulla oljelager. Priset på längre oljeterminer har stått emot bättre, men risken finns att samma sak händer med juniterminen när förfallodatum närmar sig. Ett lågt oljepris är vanligtvis en positiv drivkraft för tillväxten, men när människor sitter i karantän med reseförbud och flygplanen står stilla på marken gör det varken till eller från. När aktiviteten i ekonomin ökar igen kommer det låga oljepriset dock att vara gynnsamt.

Vi går nu från en total nedstängning till att gradvis öppna upp ekonomin igen. Samtidigt som det är positivt för tillväxt och sentiment att restriktionerna lyfts, så finns också en rädsla för att det ska utlösa en ny våg av smitta. Rädslan ställs mot hopp om positiva testresultat från nya läkemedel, och att mer stimulanser är på väg för att stötta ekonomin och återhämtningen. Nya stimulanser lanseras också löpande. Enligt Bank of America så uppgår de samlade finanspolitiska stimulanserna nu till 8,4 procent av global BNP, och de senaste tre månaderna har världens centralbanker sänkt räntan 69 gånger. Kombinationen av de enorma stimulanserna och att restriktionerna börjar lyftas har fått aktiemarknaden att rusa från botten. Skillnaden mellan vad som händer i ekonomin och börsutvecklingen har därmed blivit större. Att osäkerheten fortfarande är hög syns dock på volatiliteten. VIX-index har visserligen kommit ner från de mest extrema nivåerna men är fortfarande på en hög nivå.

Allokering: Vi ökar risken på räntesidan
De senaste månaderna har de fyra största centralbankerna i Europa, Japan, Storbritannien och USA köpt obligationer för 3 400 miljarder dollar. Förutom statsobligationer köper de även bostadsobligationer och krediter. I USA köper Fed till och med fallen angels, krediter som har blivit medgraderade från investment grade till high yield. Det fungerar som ett effektivt stöd för investment grade-marknaden. Spreadarna är fortfarande på attraktiva nivåer och vi ser en ökad långsiktig potential i investment grade, särskilt jämfört med statsobligationer. Vi har därför ökat risken på räntesidan genom att öka övervikten i investment grade och minska i statsobligationer.

Vi behåller samtidigt en liten övervikt i aktier jämfört med räntebärande, med fokus på USA och tillväxtmarknaden Asien. Den amerikanska aktiemarknaden har en hög andel kvalitetsbolag vilket gör den mer motståndskraftig vid finansiell turbulens. IT-sektorn utgör en stor del av marknaden och har lett uppgången från botten i mars. Sektorn gynnas av den starka digitaliseringstrenden och har en högre förväntad vinsttillväxt än MSCI World.

På agendan: Teknikjättar, centralbanker och BNP
Den här veckan släpps BNP-data för första kvartalet i USA på onsdag och euroområdet på torsdag. Den kan ge viss insikt i magnituden av lågkonjunkturen. På torsdag släpps också officiella kinesiska PMI för april. Servicesektorn blir särskilt intressant då den reflekterar hur efterfrågan ser ut i ekonomin. Senare under torsdag eftermiddag får vi också en ny siffra över antal nyanmälda arbetslösa i USA.

En annan viktig punkt på agendan är förstås alla kvartalsrapporter. Vinstrevideringarna är fortfarande väldigt negativa. När vi gick in i 2020 så väntade sig marknaden en vinsttillväxt på 10 procent, men hittills har det estimatet kapats med 20 procentenheter. Den här veckan släpper flera av de stora teknikjättarna i USA sina rapporter. Två av de viktigaste bolagen att ha koll på blir Apple och Microsoft, då de tillsammans utgör nästan 10 procent av värdet på S&P 500.

Slutligen är också centralbanker tillbaka i rampljuset. Vi förväntar oss inga nya åtgärder varken från Fed på onsdag eller ECB på torsdag, men vi håller koll på kommentarer från ECB om eventuell oro för utvecklingen på den italienska räntemarknaden. I fredags undkom Italien en potentiell nedgradering till skräpstatus av Standard & Poor’s tack vare ECBs massiva tillgångsköp.

För svensk del får vi också ett räntebesked från Riksbanken i morgon, tisdag. Även om Riksbanken varit tydlig med att en räntesänkning inte är förstahandsvalet för att hantera krisen, så anser vi att en sänkning vore lämplig. Inflationen väntas bli signifikant lägre framöver och BNP faller brant, såväl i Sverige som globalt. Att vi ska ha en högre ränta i det här läget än när ekonomin gick för högvarv är orimligt.