Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ljusare utsikter med ett vaccin runt hörnet

Ett effektivt vaccin kan bli en vändpunkt för den globala ekonomin, och kommer göra det lättare för investerare att se igenom en period av svagare makrodata till följd av hårda restriktioner.

Förra veckan fick vi väldigt positiva nyheter gällande ett vaccin från Pfizer och BioNTech. Resultatet från bolagens fas 3-stude pekar på att effektiviteten är över 90 procent, vilket är mycket högre än forskare hade vågat hoppas på. Detta kan mycket väl visa sig markera en vändpunkt för den globala ekonomin, då det ökar sannolikheten att vi så småningom kan gå tillbaka till ett mer normalt liv. Hårt pressade flyg-, kryssnings- och hotellaktier lyfte kraftigt på nyheten, och världens börser fortsatte uppåt. Om ett vaccin kan vara redo för distribution i slutet av det här eller i början av nästa år, så skulle det skingra ett stort moln av osäkerhet. Det skulle vara positivt för sentimentet bland både konsumenter och företag. Ljusare framtidsutsikter kan frigöra ett uppdämt konsumtions- och investeringsbehov, vilket skulle ge en skjuts åt tillväxten under 2021.

Här och nu är vaccinet dock till föga hjälp

På kort sikt gör vaccinet dock ingen nytta. Pandemin förvärras snabbt i USA och en tredje våg slår för närvarande hårt mot i stort sett alla delstater i landet, vilket kommer att kräva hårdare restriktioner under de kommande veckorna. I Europa har situationen stabiliserats tack vare de åtgärder som satts in, men vi står inför en lång vinter där människor kommer att spendera mer tid tillsammans inomhus vilket gör att viruset sprids lättare. Det kommer tyvärr att kräva bibehållna restriktioner i månader framöver. Det är ett hot mot tillväxten i närtid, men vetskapen om att ett vaccin är nära förestående kan göra att marknaden kan ha visst överseende med svagare makrodata under en period.

Allokeringsförändringar på aktiesidan

På kort sikt är osäkerheten hög på grund av pandemin, men vår bild är att utsikterna för en stabil återhämtning under nästa år har stärkts till följd av vaccinet. Högre tillväxt kommer att gynna värdebolag, och vi har nyligen höjt industrisektorn från neutral vikt till en övervikt. Vi har också dragit ner undervikten i europeiska aktier från -10 till -5 procent, och sänkt övervikten i USA från +10 till +5 procent. Det reflekterar att vi har en något mer optimistisk syn på framtiden, men också att vi fortfarande inte är ute på andra sidan av pandemin. Här och nu förvärras situationen dag för dag, och vintern har bara börjat. Därför anser vi också att teknik- och tillväxtaktier fortfarande är attraktiva att ha i portföljen.

Politik tycks alltid stå högt på agendan. Brexit närmar sig med stormsteg, och vi förväntar oss att EU och Storbritannien ingår ett enklare handelsavtal under december. Även om så inte blir fallet och vi får en hård Brexit vid årsskiftet, så kan samtalen därefter återupptas när som helst. Vi noterar också att Kina och 14 andra asiatiska länder i helgen har skrivit under världens största handelsavtal, RCEP. Även om det dröjer innan avtalet resulterar i några synliga positiva ekonomiska effekter, så sänder det ett viktigt diplomatiskt meddelande i tider av handelskonflikter och det kan vara en viss motvikt till de negativa effekterna av pandemin. Slutligen kallade Trump till slut Joe Biden för vinnare av det amerikanska valet, men i samma mening kallade han valet för ”riggat”.

I USA är rapportsäsongen i stort sett över och bolagen har slagit vinstestimaten med 16 procent. Vinsttillväxten i årstakt är -10 procent, och lönsamheten exklusive banker är tillbaka på nästan exakt samma nivå som för ett år sedan! Marknadsreaktionerna på rapporterna är dock svala, och bolag som överträffat både försäljnings- och vinstestimat har utvecklats i linje med resten av marknaden. Vi ser ändå starka rapporter som stöttande för marknaden framåt.

På veckans agenda

Den här veckan släpps siffror över detaljhandeln i USA, och den förväntas fortsätta öka. På fredag får vi detaljhandelsstatistik från Storbritannien samt konsumentförtroende i euroområdet. Optimismen väntas svalna till följd av den andra vågen av covid-19, de nya restriktionerna och att allt fler människor nu ligger på sjukhus. Vi håller också ett öga på smittspridningen i USA, vilka nya restriktioner som sätts in samt den tillträdande presidenten, Joe Bidens, agenda för att hantera pandemin.