Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Så stor del av sparandet ska du ha på börsen

Stockholmsbörsen har aldrig gett en negativ avkastning om du sparat i 10 år eller längre. Men om du placerar hela ditt kapital på börsen löper du samtidigt risken att vid något tillfälle få se sparandet halveras i värde. Därför är det viktigt att fundera över din sparhorisont, riskvilja, och hur mycket du i värsta fall har råd att förlora.

För de allra flesta består ett bra sparande av både aktie- och räntesparande.

Den viktigaste parametern är din sparhorisont, det vill säga hur länge du planerar att spara och kan avvara pengarna. Ju längre sparhorisont du har, desto högre risk kan du ta genom att placera mer pengar på börsen. Som ett exempel kan nämnas att ett globalt aktieindex aldrig har gett en negativ avkastning om du sparat i 15 år eller mer. Stockholmsbörsen har aldrig gett en negativ avkastning om du sparat i 10 år eller mer.

Har du en sparhorisont på minst 10-15 år, så är det alltså fullt möjligt att placera hela kapitalet i aktiefonder. Ju kortare tid du sparar, desto större andel av pengarna ska du placera i räntefonder eller på sparkontot. En enkel tumregel kan vara att för varje år du planerar att spara, så kan du placera 10 procent av kapitalet på börsen. Sparar du i två år kan du placera 20 procent på börsen, sparar du i fem år kan du placera 50 procent på börsen, och så vidare.

Men tidshorisonten är inte det enda du ska ta hänsyn till. Du behöver också ha klart för dig hur hög risk du är villig att ta, och det kan vara högst individuellt. Sparande som du placerar i aktiefonder kommer att variera i värde längs vägen, och vid historiska börskriser har det hänt att ett globalt aktieindex fallit över 50 procent. Om du placerar hela ditt kapital på börsen kan det alltså hända att det vid någon tidpunkt halveras i värde.

Medan vissa är ganska okänsliga för att värdet på sparandet går upp och ner, så får andra ont i magen när det rasar. Ligger du sömnlös när börsen går dåligt ska du förmodligen sänka risken i portföljen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att risk och avkastning hänger ihop – vågar du inte ta risk, så kommer pengarna hellre inte att växa.

Börsen har alltid hämtat sig efter historiska kriser, och på lång sikt har aktiemarknaden alltid belönat den som vågat ta risk med en högre avkastning. Sparkontot kan kännas som ett tryggt val, men trots att räntorna stigit är den förväntade avkastningen på lång sikt så låg att pengarna kommer att vara mindre värda i framtiden, än när du satte in dem på kontot.

Sist men inte minst handlar det också om hur mycket kapital du i värsta fall klarar att förlora. Ibland händer något oväntat i livet. Blir du till exempel av med jobbet under en lågkonjunktur, så är risken stor att det sammanfaller med att börsen också har gått ner. Om du behöver sälja av ditt sparande då för att betala räkningar, så är risken stor att du gör en dålig affär.

Därför ska du aldrig placera pengar på börsen som du inte har råd att förlora en del av. Detsamma gäller kapital som du vet att du behöver i närtid till en bostad, resa eller något annat. För kortsiktigt sparande är sparkontot alltid ett bättre val.
Tycker du att det är svårt att själv bedöma vad som är rätt risknivå så kan du alltid höra av dig till din bank så får du personlig hjälp. Ett annat sätt är att investera i en sparrobot. Då får du svara på frågor om din privatekonomi och din syn på risk, och sedan får du ett förslag på ett sparande som passar dig.