Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Amerikanska teknikbolag i täten för börsnedgången

I fredags föll de amerikanska börserna brant och den här veckan inleds med nedgångar i Europa. På onsdag kväll väntas Fed höja styrräntan med 50 punkter i kampen mot inflationen.

Den sista handelsdagen i april var dramatisk för amerikansk del då börserna föll brant med tillväxtbolag i täten. Kursrörelserna i flera av de amerikanska teknikjättarna har varit kraftiga i samband med rapporterna. Hårt pressade Meta lyfte 18 procent på sin rapport, medan Amazon föll 14 procent. Även Apples aktie sjönk trots att både intäkter och vinst var högre än väntat. Nedgången kom efter att bolaget varnade för stora problem med globala leveranskedjor som väntas få en kännbar påverkan på resultatet under andra kvartalet. Tekniktunga Nasdaqindex tappade över 4 procent i fredags, och har nu fallit drygt 20 procent sedan årsskiftet. Sedan årsskiftet har amerikanska aktier därmed backat drygt 14 procent, medan Europa är ner drygt sex procent. Stockholmsbörsen var en vinnare under 2021, men sedan årsskiftet har breda index backat runt över 20 procent. De stora svängningarna på enskilda aktiemarknader är ett viktigt skäl till varför vi rekommenderar en global riskspridning i portföljen. Det ger en bättre riskjusterad avkastning över tid, och leder dessutom till mindre mental stress i samband med nedgångar.

Rapportsäsongen fortsätter och i USA har drygt hälften av S&P 500-bolagen släppt sina resultat. Vinsttillväxten är drygt 7 procent, vilket är väsentligt lägre än den varit tidigare under pandemin. Dels beror det på tuffare jämförelsetal från fjolåret, men också på att vi befinner oss i en miljö med lägre ekonomisk tillväxt och motvind från både kriget och nedstängningarna i Kina. Inom industrisektorn, som vi för närvarande har en övervikt i, har 92 procent av bolagen släppt resultat som överträffat förväntningarna. Högst vinsttillväxt uppvisar av naturliga skäl energisektorn, följd av material och industri. I botten återfinns finans- och sällanköpssektorn som båda har en negativ vinstutveckling jämfört med samma kvartal förra året. För svensk del har de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen levererat resultat som i de flesta fall överträffat analytikernas förväntningar, men även de flaggar för att problem med leveranskedjor gör läget osäkert. Dessutom ökar kostnadstrycket vilket sätter viss press på lönsamheten. För helåret 2022 väntas globala vinster öka med 10 procent. Det är positivt och väntas ge visst stöd åt börsen, även om de höga värderingar vi gick in i året med är en motvind när räntorna stiger. Vi behåller en neutral vikt i aktier.

I grund och botten fortsätter företagen att leverera stabila resultat, och efterfrågan är det inget fel på. Snarare är det brist på komponenter och insatsvaror som gör att företagen inte kan möta den efterfrågan som finns. Stigande kostnader leder också till marginalpress, och med tanke på hur mycket reallönerna för närvarande sjunker så är frågan hur mycket prisökningar konsumenterna tål utan att efterfrågan påverkas negativt. Konsekvenserna av de geopolitiska riskerna är av naturliga skäl svåra att förutspå, men det är rimligt att tro att de kommer att fortsätta leda till volatilitet på marknaden. Inför Finlands besked om ett eventuellt Nato-medlemskap som väntas komma i mitten av maj, så finns en risk att Ryssland trappar upp retoriken och hoten.

På agendan

Huvudpunkten på veckans agenda är räntebeskedet I USA, där den amerikanska centralbanken väntas höja räntan med 50 punkter. Intressant blir också vad Fed och Jerome Powell signalerar om framtiden. Väntas fler 50-punkters höjningar redan nu, och vad är bedömningen om utvecklingen för inflationen framöver? Vi väntar oss att Fed kommer att höja räntan 50 punkter tre gånger i rad, och därefter övergå till att höja 25 punkter vid varje räntemöte.

I USA släpps även statistik över antalet lediga jobb på tisdag, och på fredag publiceras arbetsmarknadsrapporten för april. Vi håller koll på om arbetskraftsdeltagandet ökar, och hur lönerna utvecklas. Vi får även definitiva PMI-siffror för både USA och Europa i början av veckan.

I Kina är nedstängningarna fortfarande omfattande, och vi följer utvecklingen i Shanghai och Peking samt eventuell kommunikation kring lättade restriktioner och nya stimulanser. I helgen släpptes kinesiska industri-PMI som föll till 46. Såväl orderingång som produktion försämrades, och leveranstiderna blev längre. Vi får kinesiska inköpschefsindex för tjänstesektorn på torsdag och de väntas vara fortsatt mycket nedpressade.

För svensk del släpps Riksbankens penningpolitiska protokoll på fredag, och inköpschefsindex för industri och tjänstesektor i början av veckan.