Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Blir oktober en bättre börsmånad?

Globala aktier sjönk 0,6 procent förra veckan under press av stigande räntor och oro för en nedstängning av statsapparaten i USA. Lyckligtvis har en överenskommelse nåtts mellan Republikaner och Demokrater under helgen. Det betyder både att statsanställda i USA får sina löner utbetalda som vanligt, och att ekonomisk statistik kan publiceras som planerat under veckan. September blev för övrigt den sämsta månaden hittills i år för ett globalt index (MSCI AC World) som sjönk 3,8 procent. Amerikanska aktier stod för den största nedgången under press av stigande räntor, medan svenska och europeiska aktier klarade sig bättre. Säsongsmässigt har september ofta varit en svag börsmånad, medan oktober brukar markera starten på en starkare vintersäsong. Vi får se om det gäller även i år.

Räntorna steg till nya toppar veckan som gick och i USA nådde 10-årsräntan 4,67 procent. Det är den högsta nivån sedan 2007. Det är delvis ett resultat av att den amerikanska staten emitterar stora volymer obligationer för att finansiera budgetunderskottet, men också en konsekvens av att marknaden har tagit till sig budskapet om att räntorna kommer att förbli höga under en längre tid framöver. Historiska data visar dock att 12 månader efter att Fed höjt räntan för sista gången så har 10-årsräntan i genomsnitt stått en procentenhet lägre. Om Fed lyckas med en mjuklandning av ekonomin så är det mycket möjligt att räntorna kommer att falla mindre den här gången – men om det blir en recession kan räntenedgången bli större än så.

Vår bedömning är att räntorna är nära toppen och att de kommer att sjunka på 12 månaders sikt, vilket i så fall ger ett positivt bidrag till avkastningen på obligationer. Börshumöret har varit surt den senaste månaden, men mot bakgrund av att vi sett en stabilisering i industrikonjunkturen under hösten så väntar vi oss att även aktiemarknaden kommer att stabiliseras. Då riskerna ser relativt balanserade ut behåller vi en neutral vikt i globala aktier med fokus på USA samt Japan. Utsikterna för Europa ser jämförelsevis svaga ut och vi har därför en undervikt i europeiska aktier. Räntedelen av portföljen väntas också bidra positivt till avkastningen på ett års sikt, och kan även fungera som en stötdämpare i händelse av en svagare konjunktur- och börsutveckling än förväntat.

När det gäller den amerikanska aktiemarknaden ser den vid en första anblick relativt högt värderad ut med ett framåtblickande P/E-tal på 18 för S&P 500. Den höga värderingen är dock något av en illusion som härrör från rallyt i sju stora teknikbolag (Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet och Tesla). Dessa sju värderas till ett P/E-tal på 30 gånger nästa årsvinst, medan resten av storbolagsindex handlas på P/E 16. USAs ekonomi är stark och utsikterna för en mjuklandning ser relativt goda ut, vilket talar för en revansch för resten av den amerikanska börsen. Vi har för närvarande en övervikt i USA med fokus på small och midcap. Vi släppte nyligen ett poddavsnitt där vi fördjupar oss i utsikterna för den amerikanska aktiemarknaden som du kan lyssna på här.

En positiv nyhet förra veckan var att inflationsdata i både Europa och USA kom in lägre än förväntat. I euroområdet släpptes en preliminär siffra för september som visade att kärninflationen sjönk till 4,5 procent, den lägsta nivån sedan augusti förra året. Det stärker tesen att ECB har höjt räntan för sista gången. I USA publicerades PCE-inflation (det mått Fed främst tittar på) som också kom in lägre än förväntat och i månadstakt ökade kärninflationen bara med 0,1 procent. Vår bedömning är att även Fed har höjt färdigt, även om risken ligger på uppsidan.

På agendan
Den här veckans höjdpunkt blir den amerikanska jobbrapporten som släpps på fredag eftermiddag. Arbetslösheten väntas ha sjunkit med en tiondel till 3,7 procent samtidigt som löneökningarna förväntas vara oförändrade på 4,3 procent i årstakt. I bästa fall kommer arbetslösheten och antalet nyskapade jobb in ungefär som förväntat medan löneökningarna avtar. Det vore positivt för börshumöret då det talar för att tillväxten kan förbli stark samtidigt som inflationstrycket avtar. Det är dock en fin balansgång om sentimentet på marknaden redan är lite surt – för starka data ökar risken för nya räntehöjningar, medan för svaga data kan ökad oron för en recession.

Både Jerome Powell och Christine Lagarde talar under veckan och kanske får vi nya ledtrådar till hur de ser på utsikterna för tillväxt, inflation och styrräntor. Vi får också inköpschefsindex för september för både industri och tjänstesektor i Europa, Japan och USA.