Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Energikrisen ökar osäkerheten ytterligare  

De amerikanska börserna stängde återigen på rött i fredags efter att ha vänt ner i slutet av handelsdagen. I Europa steg börserna cirka 2 procent under fredagen, men efter stängning meddelade Gazprom att gasleveranser stoppas på obestämd tid till följd av reparationer av ledningen Nord Stream 1. Till följd av krisen på energimarknaden förbereder europeiska myndigheter nya stödåtgärder. I Tyskland annonserades ett tredje stödpaket riktat till hushållen värt 65 miljarder euro, och i Sverige beslutade regeringen i helgen att avsätta 250 miljarder kronor i likviditetsstöd till nordiska och baltiska elproducenter för att undvika spridningseffekter till börs och banker. Läs mer om hur börsen kan påverkas och hur du bör agera här. Osäkerheten har ökat till följd av de skyhöga energipriserna, och vi väntar oss en lågkonjunktur i Europa i vinter. Här kan du läsa om hur det påverkar vår investeringsstrategi. Vi har bland annat sänkt vår rekommendation för europeiska aktier till en undervikt.

Mycket händer även på oljemarknaden, och i fredags kom G7-länderna överens om att sätta ett pristak på rysk olja. Den exakta nivån ska beslutas längre fram. Huruvida detta kommer att fungera eller ej beror dock på om andra stora oljeimportörer utanför G7, som Indien och Kina, väljer att följa överenskommelsen eller inte. Utvecklingen på gas- och oljemarknaden lär förbli central för aktier och räntor den närmaste tiden då stigande priser inte bara gröper ur hushållens köpkraft, utan även leder till ett ökat inflationstryck vilket centralbankerna i så fall behöver bekämpa med fortsatta räntehöjningar. Det bör dock även nämnas att eventuella positiva nyheter, som att oljeproduktionen ökar eller att Gazprom åter öppnar gaskranarna till Europa, skulle leda till lättnad på börserna. Vårt huvudscenario är dock att motvinden för den globala konjunkturen fortsätter och att det kommer att göra negativa avtryck i både bolagsvinster och aktiekurser framöver.

Vi lämnar gasleveranser och energipriserna och riktar istället blicken mot USA där ny arbetsmarknadsstatistik för augusti släpptes i fredags. Jobbrapporten var stark och i linje med förväntningarna. Arbetslösheten steg ett par tiondelar, men samtidigt ökade arbetskraftsdeltagandet oväntat mycket. Lönerna steg med 5,2 procent i årstakt och 0,3 procent i månadstakt, vilket är en minskning jämfört med juli. Överlag är detta goda nyheter för Fed, som allra helst vill se en fortsatt stark arbetsmarknad med avtagande löneökningar. Inflationen är dock fortfarande alltför hög för att Fed ska avvika från den inslagna vägen med räntehöjningar, och centralbanken har varit tydlig med att inflationen prioriteras högre än konjunkturen för tillfället.

Till följd av den höga osäkerheten kring räntor, konjunktur och energipriser har vi nyligen sänkt vår rekommendation för aktier till undervikt, och höjt obligationer till en övervikt. Vi har sänkt Europa till en undervikt och behåller en övervikt i USA, då de amerikanska börserna väntas påverkas mindre negativt av svagare global konjunktur och stigande energipriser. Inom sektorsstrategin fokuserar vi också på stabilitet och har därmed en övervikt i defensiva sektorer som hälsovård och dagligvaror.

På agendan

Utvecklingen på energimarknaden är givetvis central just nu. EUs energiministrar möts på fredag för att diskutera hur man ska hantera skenande energikostnader för industri och hushåll. Idag måndag sammanträder även OPEC+ och det spekuleras om att oljeproduktionen kommer att sänkas. 

ECB är nästa centralbank att lämna räntebesked vilket sker nu på torsdag. Vi väntar oss en höjning på 75 punkter mot bakgrund av att inflationen är över 9 procent, samt hökaktiga uttalanden från flera ECB-ledamöter som menar att inflationen måste bekämpas ”till varje pris”. En räntehöjning i samma storleksordning väntas av Fed och Riksbanken senare under september.

I övrigt släpps inköpschefsindex för tjänstesektorn i Europa, USA och Sverige i augusti, samt detaljhandelssiffror för Europa och industriproduktion i Tyskland.