Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Fed, Riksbanken och tung rapportvecka väntar

Den här veckans agenda är minst sagt fullspäckad då vi både får räntebesked från Fed och Riksbanken samt en rad tunga bolagsrapporter i både Sverige och USA. Veckan avslutas med den amerikanska jobbrapporten för februari.

Veckans agenda:

  • I veckan rapporterar bland andra H&M, Novo Nordisk och Hexagon. I USA rapporterar Microsoft och Apple.
  • Räntebesked lämnas från Federal Reserve på onsdag kväll och Riksbanken på torsdag morgon.
  • Veckan avslutas med den amerikanska jobbstatistiken för januari på fredag.

Börserna fortsatte uppåt under förra veckan och ett globalt index steg 1,3 procent. Både svenska och europeiska aktier steg drygt 3 procent medan den amerikanska börsen steg 1,1 procent. I USA har flera nya börsrekord noterats den senaste tiden. Volatiliteten på aktiemarknaden är låg, och även på räntemarknaden har volatiliteten kommit ner vilket pekar på att osäkerheten bland investerare har minskat.

Veckan som gick fick vi bland annat en preliminär BNP-siffra för fjärde kvartalet i USA som visade att ekonomin växte med 3,3 procent i årstakt. Det var betydligt mer än förväntat. Vi fick även preliminära inköpschefsindex för januari, och siffrorna för industrin kom in bättre än förväntat i både Europa och USA. I USA tog även aktiviteten i tjänstesektorn ett nytt steg uppåt vilket pekar på att den amerikanska ekonomin fått en stark start på 2024. Solid makro i kombination med avtagande inflation är gynnsam för marknadssentimentet då det bekräftar bilden av en kommande mjuklandning.

En viktig hållpunkt den här veckan blir räntebeskedet från Fed på onsdag kväll. Styrräntan väntas förbli oförändrad och Fed lämnar heller inga uppdaterade ekonomiska prognoser. Fokus ligger därför på vad Jerome Powell säger på den efterföljande presskonferensen. Powell bör känna sig ganska bekväm för tillfället med tanke på att ekonomin är stark samtidigt som inflationen har kommit ner. Det talar för att Fed kan komma att börja sänka räntan vid mötet i mars. Däremot är det tveksamt om sänkningarna i år kommer att bli så många som marknaden förväntar sig. Arbetsmarknaden är fortsatt stark, bostadsmarknaden har hämtat sig och konsumenterna fortsätter att ha spenderbyxorna på. Det talar för att Fed kan ha is i magen och sänka räntan i ett långsamt tempo. Vi väntar oss totalt fyra räntesänkningar i USA under 2024.

Rapportsäsongen rullar vidare i veckan och i USA får vi resultat från fem av de så kallade ”magnificent seven”, nämligen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple och Amazon. Totalt har de ett börsvärde på över 10 000 miljarder dollar enligt siffror från Bloomberg. Med tanke på att de stora teknikbolagen varit avgörande för uppgången på den amerikanska börsen blir resultaten mycket viktiga för hela marknaden – och så även för svenska sparare med globalfonder i portföljen. Hittills har de amerikanska börsbolagen totalt sett rapporterat resultat som varit i underkant av förväntningarna. Vinsttillväxten i årstakt är -1,4 procent för fjärde kvartalet.

Vi har för närvarande en övervikt i amerikanska aktier. USAs ekonomi är fortsatt stark jämfört med omvärlden och makrodata överraskar alltjämt på uppsidan av förväntningarna. För att sprida risken och få lite mindre exponering mot de stora teknikjättarna, så har vi valt att addera amerikanska småbolag till portföljen. Småbolagen är lågt värderade jämfört med de större bolagen samtidigt som de gynnas av en mjuklandning och ett starkare risksentiment.

På agendan

Utöver räntebeskedet från Fed och rapporter från de stora teknikbolagen får vi även jobbsiffror från USA på fredag. Arbetslösheten väntas öka med en tiondel till 3,8 procent. Fokus ligger även på antalet nyskapade jobb samt hur stora löneökningarna är.

Även för svensk del är det en spännande vecka som väntar. På torsdag får vi årets första räntebesked från Riksbanken, även det utan uppdaterade ekonomiska prognoser. Räntan väntas lämnas oförändrad och i våra prognoser ligger en första räntesänkning i slutet av juni. Vi får se vad Thedéen säger om risker på upp- och nedsidan.

Även i Sverige rullar rapportsäsongen vidare och den här veckan får vi bland annat resultat från H&M, SKF och Hexagon. Rapporterna har hittills varit något bättre än förväntat, och även om orderingången inom industrin är lägre än under fjolåret handlar det så här långt knappast om någon hård inbromsning. Höga utdelningar i vår är också en signal om att börsbolagen ser positivt på framtiden.