Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Fullt fokus på USA

Efter en svag utveckling under större delen av april tog börserna ett rejält kliv uppåt förra veckan och globala aktier stängde 2,5 procent högre. I USA steg storbolagsindex S&P 500 2,7 procent tack vare tvåsiffriga kurslyft för teknikjättarna Nvidia, Tesla och Alphabet. Börserna i Sverige, Europa och japan steg runt 2 procent.

Veckans agenda

• Den här veckan får vi resultat från två amerikanska teknikjättar – Apple och Amazon.
• På onsdag kväll lämnar Fed ett nytt räntebesked, och på fredag släpps den amerikanska jobbrapporten för april.
• I Europa får vi preliminära inflationssiffror för april på tisdag.

I fredags fick börsuppgången extra skjuts efter att den amerikanska PCE-inflationen för mars kom in ungefär som förväntat. I månadstakt var kärninflationen 0,3 procent vilket var i linje med estimaten. Årstakten var en tiondel högre än analytikerna förutspått, men det var uppenbarligen mindre illa än befarat eftersom börserna lyfte. Samtidigt som inflationen kommit in lite högre än väntat den senaste tiden, så har makrostatistiken i USA pekat på att tillväxten i stället är lite lägre än förväntat. Förra veckans preliminära inköpschefsindex för april var exempelvis i underkant av estimaten, men det togs emot positivt eftersom det pekar på en minskad risk för en överhettning i USA.

Stigande räntor ger tillfällig motvind

Som ett resultat av ökad osäkerhet kring inflation och penningpolitik så har volatiliteten på både aktie- och räntemarknaden ökat. Kommunikationen från den amerikanska centralbanken, Fed, har också blivit mer hökaktig igen, och både korta och långa räntor har stigit. Precis som under 2022 och 2023 har snabba rörelser på räntemarknaden fått konsekvenser för börsen, och då framför allt för högt värderade tillväxtbolag som agerat sänke på marknaden.

Vi ser dock motvinden på börserna från stigande räntor som tillfällig. I grund och botten är den globala ekonomin i gott skick med låg arbetslöshet och gradvis sjunkande inflation. Vi tror fortsatt att centralbankerna i både USA och Europa kommer att kunna sänka räntorna i år vilket väntas ge stöd åt tillväxt och riskaptit. Vi behåller därför en övervikt i aktier.

Rapportsäsongen har varit bra så här långt

I USA har nästan hälften av bolagen nu släppt sina siffror och fler än vanligt har slagit estimaten, dessutom med större marginal än normalt. Vinsterna har i genomsnitt varit 8,4 procent högre än förväntat, och vinsttillväxten i årstakt ligger på 3,5 procent inräknat estimaten för de bolag som ännu inte släppt sina siffror. Detta blir det tredje kvartalet i rad med stigande vinster i USA. På marknaden har fokus framför allt legat på bolagens framåtblickande prognoser. En vinstmiss har kunnat leda till kursuppgång om bara prognosen varit tillräckligt positiv, och vice versa.

En liten skara teknikjättar står för i stort sett hela vinstökningen i USA det här kvartalet. Enligt siffror från Factset väntas Amazon, Google, Meta, Microsoft och Nvidia tillsammans öka sina vinster med runt 60 procent i årstakt, medan övriga 495 bolag väntas ha en vinsttillväxt på -6 procent. De kommande kvartalen väntas dock skillnaden jämnas ut, vilket kan göra att kursuppgången också breddas och blir mindre beroende av ett fåtal bolag. Det väntas framför allt gynna de delar av marknaden som inte hängt med i uppgången, som small- och midcapsegmentet. Vi ser fortsatt positivt på amerikanska aktier, och behåller en övervikt.

På agendan

Den här veckan firar vi både Valborg och första maj, och för svensk del betyder det halvdag på börsen på tisdag. De flesta marknader i Europa är stängda på onsdag.

I USA är börsen öppen som vanligt och på onsdag kväll lämnar Fed ett nytt räntebesked. Den här gången ger man inga uppdaterade prognoser, och därmed är presskonferensen med Jerome Powell i fokus. Vad han säger om utsikterna för penningpolitiken givet den senaste tidens data blir avgörande för marknadsreaktionen. Vi väntar oss att Powell håller fast vid budskapet att man fortfarande väntar sig vissa räntesänkningar i år, men att så länge ekonomin är så stark är det ingen brådska att börja sänka. Vår bedömning är att tre räntesänkningar i USA fortfarande är fullt möjligt.

På fredag eftermiddag blir det spännande igen, för då släpps den amerikanska jobbrapporten för april som väntas visa att arbetsmarknaden alltjämt är stark. Arbetslösheten väntas vara oförändrad på 3,8 procent, och lönerna öka med 0,3 procent i månadstakt.

I Europa får vi preliminära inflationssiffror för april på tisdag.