Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Konsekvenserna av en starkare dollar

Det här året väntas bli annorlunda mot det förra på många sätt. Tillväxten i världen väntas accelerera och bolagsvinsterna stiga, framför allt i de regioner som drabbats hårdast av smittspridning och restriktioner.

Dollarns utveckling påverkar inte bara USA

Veckan som gick föll långräntorna i USA tillbaka något samtidigt som dollarn stärktes. När det gäller dollarn ser vi en möjlighet att den kommer att stärkas mer under året till följd av den högre tillväxten i USA än i andra regioner, samt högre amerikanska räntor. Dollarns utveckling får konsekvenser för många länder och tillgångsslag. För tillväxtmarknaderna är dollarn en av de faktorer som har störst betydelse för utvecklingen, och en fortsatt dollarförstärkning skulle utgöra en betydande motvind för både tillväxtmarknadsaktier och –valutor.

En annan negativ faktor för tillväxtmarknaderna är att den starkaste återhämtningsfasen i Kina ligger bakom oss, och framöver väntas ekonomin växa i en mer normal, trendmässig takt. Därmed har den kinesiska regeringen också börjat trappa ner på stimulanserna, vilket innebär mindre stöd även för andra tillväxtekonomier. På lång sikt ser vi fortsatt potential på tillväxtmarknaderna, särskilt i Asien, men på kort sikt väntar vi oss att minskade stimulanser från Kina och en starkare dollar kommer att utgöra en motvind. Därför har vi sänkt både tillväxtmarknadsaktier och tillväxtmarknadsobligationer (EMD) till neutral vikt.

Europeiska aktier utvecklades svagt jämfört med andra regioner under fjolåret. 2021 väntas dock bli annorlunda på många sätt. Ekonomin väntas öppna upp, tillväxten i världen accelerera och bolagsvinsterna öka kraftigt. De största ökningarna väntas av naturliga skäl i de regioner som drabbats hårdast av krisen. Detta innebär att europeiska aktier, där cykliska sektorer som bank och finans, industri och råvaror väger tungt, har potential att utvecklas bättre i år. En del av den rotationen från tillväxt till cykliskt har redan ägt rum, men i takt med att vaccinationsprocessen fortsätter och livet återgår till det normala väntar vi oss att cykliska regioner får ytterligare stöd.

En risk är förstås att vaccinationsprocessen går långsammare i Europa än i andra regioner, men å andra sidan finns få tecken på att det har haft någon större inverkan på läget i industrin den här vintern. Faktum är att förra veckans preliminära inköpschefsindex för mars visade på en överraskande styrka i både europeisk tjänstesektor och industri, vilket tyder på att ekonomin står emot de hårda restriktionerna väl den här gången. I takt med att osäkerheten minskar kan det bidra till ytterligare lättnad för europeiska aktier. Vi har därför höjt Europa till en övervikt.

För svenska investerare får dollarns utveckling också konsekvenser. Investeringar i amerikanska aktier och fonder ökar i värde när dollarn stärks eftersom varje dollar blir värd fler kronor.

En positiv nyhet i USA förra veckan som signalerar att osäkerheten har minskat var att Fed meddelade att amerikanska banker får återuppta utdelningar och stödköp från och med slutet av juni. Det gör att ett starkt skäl till att äga bankaktier åter är i spel. Dessutom är stigande långräntor också för bankerna, vilket är ytterligare ett argument för att sektorn kan komma att utvecklas väl framöver.

Veckans höjdpunkter: Påsk, och den amerikanska jobbrapporten

Fokus den här veckan ligger förutom på de vanliga faktorerna som vaccination, räntor och sektorrotation, på amerikansk makrodata. Vi får både ISM-index och den amerikanska arbetsmarknadsrapporten för mars som väntas visa att arbetslösheten sjunkit ytterligare något under månaden. Utvecklingen på arbetsmarknaden är en viktig parameter när det gäller inflationsförväntningar och räntor, vilket gör att rapporten får större betydelse än vanligt även för aktiemarknaden. Börsen i både USA och Sverige är dock stängd på fredag vilket betyder att eventuella kursreaktioner får vänta till efter helgen. Slutligen håller vi koll på eventuella nyheter kring Joe Bidens stora infrastukturpaket, och då framför allt på hur det är tänkt att finansieras.