Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Mer medvind för cykliskt på börsen

Veckans agenda:

  • På tisdag släpps även ZEW-index i Tyskland, som mäter det ekonomiska sentimentet i landet.
  • Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar räntebesked på onsdag kväll.
  • På torsdag publiceras preliminära PMI-siffror (inköpschefsindex) för USA, Japan och Europa.

Ett globalt aktieindex stängde 0,3 procent lägre förra veckan efter oväntat höga inflationssiffror från USA. Räntorna steg och de amerikanska börserna sjönk med tillväxtbolag i täten. Europa och Sverige utvecklades bättre och Stockholmsbörsen stängde veckan 1,7 procent högre. Vi väntar oss mer medvind för cykliska bolag framöver till följd av en starkare industrikonjunktur.

Förra veckan fick vi två viktiga inflationssiffror från USA inför Feds räntebesked på onsdag. Först ut var amerikanska konsumentprisindex för februari som visade att kärninflationen steg med 0,4 procent jämfört med månaden innan, vilket var något mer än väntat. I slutet av veckan släpptes producentprisindex som steg 0,6 procent i månadstakt, dubbelt så mycket som förväntat.

För Fed som lämnar räntebesked på onsdag är det viktigt att inflationen fortsätter sjunka. Vid decembermötet indikerade räntebanan tre sänkningar i år, och på onsdag får vi se om prognosen ligger fast. Fler sänkningar är knappast aktuellt – däremot skulle färre sänkningar kunna ligga i korten. Det finns dock tecken på att tillväxten i USA är på väg att dämpas till följd av höga räntor vilket talar emot en höjd räntebana. Exempelvis visade jobbrapporten för februari att arbetslösheten steg, och detaljhandelssiffrorna för februari var svagare än analytikerna förutspått.

Hittills i år har stigande räntor inte utgjort något problem för börserna eftersom räntorna stigit av rätt skäl, det vill säga tack vare starka konjunkturdata. Men om räntorna skulle stiga på grund av att Fed visar sig oroad över inflationen så kan det ge bakslag på börsen. Det är dock inte vårt huvudscenario. Vi väntar oss att Fed sänker räntan en första gång i maj och därefter ytterligare två gånger innan året är slut. Räntebanan tror vi kommer att lämnas oförändrad jämfört med december.

Samtidigt som USAs ekonomi visar tecken på att svalna så har den globala industrikonjunkturen vänt upp. Enligt Citi Surprise Index har makrodata kommit in starkare än förväntat i både USA, Europa och Kina sedan årsskiftet, och inköpschefsindex signalerar att orderingången i industrin inte längre är lika svag. Vi väntar oss att det kommer att innebära mer medvind för cykliska bolag och aktiemarknader. Som ett resultat av detta höjer vi den globala industrisektorn till en övervikt. En förbättrad industrikonjunktur är även positivt för Stockholmsbörsen.

Viktigt att återinvestera vårens utdelningsregn

En fortsatt god tillväxt i världsekonomin i kombination med räntesänkningar väntas vara gynnsamt för börserna i år. Totalt sett väntar vi oss en vinsttillväxt globalt på 5–10 procent i år vilket ger stöd åt vår övervikt i aktier. Vårens utdelningsregn väntas också bidra till ett fortsatt intresse för aktiemarknaden. Såväl för svensk del som globalt väntas utdelningarna slå nya rekord och bland Stockholmsbörsens 30 största bolag är det 26 bolag som lämnarutdelning i år. För investerare är det avgörande för den långsiktiga avkastningen att utdelningen återinvesteras. Den som ägt de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen de senaste 20 åren och återinvesterat utdelningarna har fått en avkastning på drygt 620 procent. Har man i stället konsumerat utdelningarna så uppgår 20-årsavkastningen till mer blygsamma 270 procent.

Räntebesked och inköpschefsindex på agendan

Förutom räntebeskedet från Fed på onsdag lämnar även Bank of Japan räntebesked den här veckan. Efter att förra veckans löneavtal resulterade i de högsta ökningarna i Japan på över 30 år, så väntar sig marknaden att styrräntan höjs från -0,1 till 0 procent. Vi har en positiv syn på både japanska aktier och den japanska yenen i år. För svenska investerare äger japanfonder är en stakare yen positivt då det ökar avkastningen i svenska kronor.

Vi får även inköpschefsindex från alla stora regioner på torsdag. I Europa väntas det fortsätta stiga från dämpade nivåer. I USA väntas motsatsen, det vill säga en viss dämpning från relativt höga nivåer.

Avkastning förra veckan

  • Globalt -0,3%
  • Sverige 1,7%
  • USA -0,3%
  • Europa +0,6%