Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Minskad inflationsoro – men ökad risk för recession

Förra veckan steg globala aktier med USA i täten, trots ökad oro för en kommande recession. I sitt vittnesmål inför den amerikanska kongressen sa Fed-chefen Jerome Powell att det finns en risk för att räntehöjningarna kommer att leda till en lågkonjunktur och svagare arbetsmarknad. Det fick råvarupriser och räntor att sjunka, men börserna steg trots att recessionsoro borde ha motsatt effekt.

Ett globalt aktieindex klättrade nästan 5 procent under föregående vecka, men skillnaderna var stora mellan olika regioner och sektorer. Tillväxtbolagen har älskats av investerare det senaste decenniet, men sedan årsskiftet har de rasat till följd av stigande räntor. Förra veckan fick dock tillväxt en revansch på börsen och IT, kommunikationstjänster och sällanköpsektorn stod för de största kursuppgångarna när räntorna sjönk. Även kvalitetsbolag och defensiva sektorer som hälsovård och dagligvaror lyfte mer än index. Värdebolag har klarat de stigande räntorna i år betydligt bättre, men förra veckan hamnade energi, material, industri och finans i botten när utsikterna för konjunkturen grumlandes. Den svagare utvecklingen för konjunkturkänsliga bolag bidrog till att Europa gick svagare än USA, och Stockholmsbörsen gick helt i otakt med omvärlden och stängde veckan på minus. Idag på måndag förmiddag stiger dock även Stockholmsbörsen kraftigt.

Det är givetvis skönt att se att börshumöret stabiliserats, även om det främst beror på lyftet för tillväxtbolagen och de stora amerikanska teknikjättarna som väger tungt i index. Vi är dock inte redo att blåsa faran över för fortsatt marknadsoro då en ökad risk för recession knappast är positivt. Förra veckans preliminära inköpschefsindex för juni gjorde inte heller mycket för att lindra konjunkturoron. Både industri- och tjänste-PMI sjönk betydligt mer än väntat, och ”nya order”-komponenten föll under 50 (vilket indikerar negativ tillväxt) i både Europa, USA och Japan. Under april och maj fick ekonomin stöd av ökat resande och tjänstekonsumtion tack vare slopade restriktioner, men den positiva effekten avtog rejält i juni till följd av att inflationen urholkar konsumenternas köpkraft. Centralbankerna kommer inte heller att komma till undsättning den här gången, utan för tillfället är lägre inflation och tyglade inflationsförväntningar viktigare än konjunkturen och arbetsmarknaden.

Sammantaget ser vi ingen anledning att öka risken i våra strategier inför sommaren, utan vi behåller en neutral vikt i aktier jämfört med obligationer, med fokus på kvalitetsbolag och defensiva sektorer. Att vi behåller en neutral vikt i aktier beror både på att vi ser en fortsatt risk för turbulens på börsen, men också på att det högre ränteläget innebär att den potentiella avkastningen på obligationer på lite längre sikt har ökat. Även inom krediter har vi fokus på kvalitet, och därmed en övervikt i företagsobligationer av typen investment grade (hög kreditkvalitet) och en undervikt i high yield (låg kreditkvalitet).

På agendan

Den här veckan är penningpolitiken i fokus då både Christine Lagarde och Jerome Powell deltar i ECBs årliga forum för centralbanker i Portugal. Huvudämnet lär bli inflationen och hur den ska tacklas. Även ECBs Även Stefan Ingves deltar vid forumet. På torsdag lämnar Riksbanken dessutom ett nytt penningpolitiskt besked. Marknaden prisar helt och hållet in en räntehöjning på 0,5 procent, och det finns ingen anledning för Stefan Ingves och hans kollegor att inte leverera på det.

G7-länderna har också möte den här veckan och fokus är matkrisen till följd av kriget i Ukraina, samt oljeimporten från Ryssland. På makroagendan står bland annat PCE-inflation i USA på torsdag, samt inflationssiffror i euroområdet på fredag som väntas visa att inflationen steg ytterligare ett par tiondelar i juni. Vi får också PMI-siffror från Kina som förväntas fortsätta stiga tack vare lättade restriktioner, i motsats till utvecklingen i västvärlden.

Veckobrevet tar nu semester och är åter den 8 augusti. Vill du ha koll på de viktigaste händelserna i sommar som kan komma att prägla börshumöret kan jag tipsa om vår senaste podd, där vi bland annat pratar om sommarens viktigaste räntebesked, förväntningar på rapportsäsongen för andra kvartalet samt de viktigaste punkterna på makroagendan i sommar.

Med det önskar jag en fin sommar, vi hörs och ses i augusti!