Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Ny virusvariant gav branta börsras

Både börser och räntor sjönk kraftigt under fredagen till följd av nyhetsflödet kring den nya varianten av covid-19, kallad omikron. Ännu vet vi dock väldigt lite om det nya viruset och vad det innebär.

Efter att omikron först upptäcktes i Sydafrika har nya fall uppdagats i en rad länder runtom i världen de senaste dygnen, och det finns en risk att den nya varianten är mycket smittsam. Trots att ett flertal länder redan infört reseförbud till Sydafrika är det tveksamt om spridningen går att stoppa. Världens finansiella marknader reagerade starkt på den ökade osäkerheten. Volatiliteten steg, Stockholmsbörsens breda index föll 3,4 procent och ett globalt index backade 2,4 procent. Flygbolag, hotell och retailbolag gick svagt medan tidigare pandemivinnare av naturliga skäl stod emot oron bättre. Oljepriset föll med 10 dollar per fat och räntekurvan blev flackare. Förväntningarna på aggressiva räntehöjningar nästa år tonades raskt ner. Marknadsreaktionen var ungefär likadan när deltavarianten fick fäste i somras, men när den initiala reaktionen lagt sig fortsatte börsen därefter uppåt.

Än så länge vet vi väldigt lite om den nya varianten. Enligt bedömningar väntas det ta 2-3 veckor innan forskarna kan säga mer om hur smittsamt omikron är, samt hur bra skydd befintliga vaccin ger. Situationen behöver inte vara så allvarlig som fredagens marknadsreaktion antydde. Anekdotiska uttalanden från läkare i Sydafrika gör gällande att patienterna som haft den nya varianten har haft milda symptom. Om det stämmer och vaccinen visar sig fungerar väl, så bör optimismen snart vara tillbaka. Risken finns givetvis att det dröjer innan vi vet mer, och i värsta fall ger viruset lika allvarliga symptom som tidigare varianter samtidigt som vaccinskyddet visar sig svagare. Då kan vi stå inför en period med stora svängningar på börsen. Nyhetsflödet kring detta lär bli viktigt för börsutvecklingen de närmaste dagarna, eller möjligen veckorna.

Samtidigt som situationen kan liknas med den vi såg i somras när oron för deltavarianten bredde ut sig, så är läget i grund och botten ett annat. Inflationen är ännu högre, och den har förblivit hög längre än väntat. Återhämtningen har fortsatt, flaskhalsarna bestått och pristrycket är högt i både producent- och konsumentled. Det gör att centralbankerna har en svårare avvägning att göra den här gången mellan att stötta ekonomin och marknaderna om det behövs, och samtidigt säkerställa att den höga inflationen inte blir ännu mer långvarig. I somras fick börsen dessutom stöd av att ekonomin nyligen hade öppnats upp efter vinterns nedstängningar, och tillväxten var mycket stark. Tillväxten är fortfarande hög, men sjunkande. Det ger mindre stöd åt börsen.

Sist men inte minst måste marknadsreaktionen ses i ljuset av årets börsuppgång. Sentimentet på marknaden har varit urstarkt den senaste tiden trots ökad smittspridning och förväntan om minskade stimulanser. Några dåliga nyheter var inte inprisade, och därför blir kursreaktionen kraftigare när det väl händer något oväntat. Vi har den senaste tiden argumenterat för att balans i portföljen är en bättre strategi än hög risk just nu mot bakgrund av avtagande tillväxt, minskade stimulanser och risken för att pandemin får negativa konsekvenser under vintern. Vi väntar oss inte några branta börsras, men vi har också svårt att se några riktigt starka drivkrafter för fortsatta börslyft när vi går in i 2022.

Spännande makro och förstås omikron på veckans agenda

Mycket fokus kommer givetvis att ligga på nyhetsflödet kring omikron den här veckan, men det finns också en del spännande makrodata att hålla ögonen på.

För europeisk del släpps preliminära inflationssiffror för november. I USA får vi ISM-index för november på onsdag, vilket sannolikt kommer att visa på en fortsatt god tillväxt trots flaskhalsar och svårigheter för bolagen att rekrytera. Inköpschefsindex (Markit PMI) för industrin släpps på onsdag, och för tjänstesektorn för fredag.

På fredag blir det riktigt spännande för då publiceras den amerikanska jobbrapporten. Lite drygt en halv miljon nya jobb väntas ha skapats, och arbetslösheten väntas sjunka ytterligare någon tiondel. Vi håller även koll på hur mycket lönerna ökar.

Stark makrodata är givetvis positivt, men baksidan av myntet för en aktieinvesterare är att ju snabbare återhämtningen går, desto snabbare riskerar penningpolitiken att behöva stramas åt.