Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Nya börsrekord, men ingen bubbla

Stark makro talar för fortsatt stigande börser, och om det är något man ska vara försiktig med så är det snarast att ha för låg risk i portföljen. Trots att börserna stängde lägre under fredagen så summerade ett globalt index ännu en vecka på plus, och återigen noterades nya börsrekord. Världsindex (MSCI World) steg totalt 0,2 procent. Börserna i Sverige, Europa och Japan stängde högre, medan amerikanska aktier summerade veckan något lägre. Framför allt var det högt värderade teknikaktier i USA som sjönk efter de senaste månadernas branta kursuppgång. Amerikanska småbolag klarade sig bättre och inom sektorer var det cykliskt som låg i topp, vilket visar att marknaden fortsatt förväntar sig en mjuklandning.

Veckans agenda

  • Inflationssiffror släpps från USA på tisdag
  • I Sverige släpps inflationssiffror på torsdag, och på fredag publiceras inflationsförväntningar från TNS Sifo/Prospera
  • På fredag publiceras även Michiganindex som mäter konsumentsentimentet i USA

Trots börsuppgång och stigande värderingar ser vi mer potential i amerikanska aktier i år, särskilt i sektorerna IT och kommunikationstjänster som fortsätter att leverera en mycket hög vinsttillväxt. Vi ser inte att kursuppgången är en bubbla, däremot är det fullt rimligt att uppgången tar en paus till följd av vinsthemtagningar.

Ett positivt tecken är dock att börsuppgången i USA har breddats de senaste månaderna och att det inte längre bara är ett fåtal bolag som står för majoriteten av avkastningen. Sedan årsskiftet har S&P 500 stigit 7,4 procent. De 10 största bolagen står för knappt 0,9 procent av det, medan resterade 490 aktier gett en avkastning på totalt 6,5 procent. Som ett komplement till amerikanska storbolag anser vi att man kan addera en amerikansk småbolagsfond, då de mindre bolagen bör gynnas av en mjuklandning och att Fed väntas sänka räntan i år. När det gäller småbolag är det extra viktigt att välja en fond med fokus på kvalitet, det vill säga god vinsttillväxt, hög lönsamhet och starka balansräkningar.

Förra veckans viktigaste makrosiffra var den amerikanska jobbrapporten som släpptes på fredag eftermiddag. Siffrorna pekade på en amerikansk arbetsmarknad som är fortsatt stark, men inte på väg att överhettas. Totalt skapades 275 000 nya jobb i USA under februari vilket var mer än förväntat, men å andra sidan reviderades de föregående månadernas siffror ner ganska kraftigt. Arbetslösheten ökade till 3,9 procent vilket är den högsta siffran på två år, men det är fortfarande en låg siffra. Löneökningarna var mindre än förväntat vilket är positivt ur inflationssynpunkt. Vi anser att fredagens jobbstatistik talar för att en mjuklandning är i sikte, och att Fed kommer att börja sänka räntan i maj eller juni.

Vi väntar oss att en positiv utveckling i världsekonomin i år kommer att ge mer stöd åt börserna. Tillväxtutsikterna har stärkts sedan årsskiftet och för närvarande kommer makrostatistiken in på uppsidan av förväntningarna i både Europa, Kina och USA. Det brukar följas av rapportsäsonger som också blir bättre än förväntat.

Om det är något man ska vara försiktig med mot bakgrund av detta, så är det snarast att ha för låg risk i portföljen. Vi har för närvarande en övervikt i aktier i våra strategier, och en undervikt i räntebärande. Med tanke på styrkan i ekonomin ligger fortsatt höga räntor i korten, och om långa räntor skulle stiga från dagens nivå är det negativt för avkastningen på obligationer. Stigande räntor är dessutom även positivt för börsen så länge det beror på att konjunkturutsikterna ser ljusare ut.

På agendan

Veckans stora händelse är den amerikanska inflationssiffran för februari som släpps på tisdag eftermiddag. Väntat är en kärninflation på 3,7 procent i årstakt och 0,3 procent i månadstakt. Kommer siffran in lägre än så, väntas det vara positivt för börserna. Veckans inflationssiffra blir den sista viktiga pusselbiten för Fed inför det kommande räntebeskedet den 20 mars. Då lämnas även uppdaterade prognoser för ekonomin samt en ny räntebana. Skulle räntebanan fortsätta signalera tre räntesänkningar i år så ökar sannolikheten att räntan sänks en första gång innan halvårsskiftet.

För svensk del väntar inflationsstatistik på torsdag och då väntas utvecklingen ha gått åt rätt håll igen, med en KPIF (inflation med fast ränta) på 2,7 procent. Vi väntar oss att Riksbanken sänker räntan vid mötet i slutet av juni.