Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Oväntat hög inflation ökar pressen på Fed

Förra veckan avslutades med branta kursfall på börserna. S&P 500 föll 2,9 procent och europeiska aktier stängde ner 2,7 procent. Riskaptiten försvagades kraftigt efter att amerikanska inflationssiffror för maj kom in på 8,6 procent i årstakt, väsentligt högre än väntat. Även månadstakten var oväntat hög och fortsatt på en nivå som Fed omöjligt kan vara komfortabel med. Vi fick också siffror över konsumentförtroendet i USA, som föll till den lägsta nivån någonsin till följd av stigande priser, inte minst på energi. Pressen på Fed ökar till följd av den senaste utvecklingen, och ECB och Riksbanken lär bevaka situationen noggrant inför kommande räntebesked.

Kombinationen av hög inflation och svagt sentiment i USA ökar risken att konsumtionen kommer att påverkas negativt framöver, vilket innebär att risken för en recession ökar. Räntorna steg efter inflationssiffran och i USA närmar sig 10-årsräntan nu 3,2 procent samtidigt som 2-årsräntan bara är ett par punkter lägre. Därmed närmar sig räntekurvan åter en invertering. Tillväxtsektorer som IT och sällanköp föll kraftigast på börsen i fredags, medan defensiva sektorer stod emot fallet bättre. Vi tror fortsatt att fokus i portföljen bör ligga på mer defensiva sektorer samt på kvalitetsbolag som tenderar att stå emot svagare tillväxt och stramare finansiella villkor relativt väl. Vi behåller därmed en övervikt i sektorerna hälsovård och kraftförsörjning, samt en undervikt i sällanköpsvaror.

Inflation och penningpolitik fortsätter att vara det dominanta temat på marknaden, trots förhoppningar om motsatsen. ECB meddelade vid torsdagens räntebesked att stödköpen upphör den 1 juli för att öppna för en första räntehöjning vid mötet senare under månaden. Dörren lämnades även öppen för en höjning på 50 punkter vid något tillfälle framöver, och vi bedömer att det mest troligt blir i september. ECB skruvande samtidigt ner förväntningarna på tillväxten och höjde estimaten för inflationen, som nu väntas ligga över målet under hela prognosperioden som sträcker sig fram till 2024. Även OECD kapade förra veckan sina prognoser för global tillväxt till följd av kriget i Ukraina, nedstängningarna i Kina och urholkad köpkraft på grund av stigande råvarupriser.

Vi noterar också att Kina åter börjat masstesta människor för covid-19 i delar av Peking bara två veckor efter att man lättat på restriktionerna, samt att landet rapporteras vara på väg att bygga upp permanenta test- och karantäncenter i flera storstäder runtom i landet. Det tyder på att man inte kommer att ge upp nolltoleransen i första taget. Även om landet fortsätter att öka stimulanserna, så väntas smittspridning och nedstängningar tynga sentiment, konsumtion och arbetsmarknad framöver, och det innebär att det bör bli svårt att nå årets tillväxtmål på 5,5 procent. Vi sänkte nyligen tillväxtmarknadsaktier från övervikt till neutral mot bakgrund av utvecklingen i Kina.

På agendan

Även den här veckan står penningpolitiken i centrum då Fed lämnar ett nytt räntebesked på onsdag kväll, följt av en presskonferens med Jerome Powell. Vi förväntar oss en höjning på 50 punkter, men efter förra veckans inflationssiffra prisar marknaden in en liten, men inte obetydlig, sannolikhet för att man höjer med hela 75 punkter. Vad Powell säger om räntebanan framöver kan få betydande inverkan på marknaden. Stigande räntor kan få störst negativa konsekvenser för tillväxtbolagen på börsen den närmaste tiden, medan värdebolag och defensiva bolag relativt sett kan klara sig bättre.

I USA släpps även detaljhandelsstatistik som givetvis blir intressant mot bakgrund av risken för svagare konsumtion. Vi får också bostadsmarknadsstatistik som är betydelsefull mot bakgrund av inflation och stigande räntor. Husmarknaden i USA är viktig för tillväxten i ekonomin dels därför att byggsektorn ger ett betydande bidrag till BNP och sysselsättning, men också genom den så kallade förmögenhetseffekten. När bostadspriserna stiger känner sig hushållen rika och tenderar att spendera mer, och när priserna går ner drar hushållen ner på konsumtionen. Med tanke på att konsumtion utgör 70 procent av amerikansk BNP, så kan utvecklingen på bostadsmarknaden alltså få betydande konsekvenser för tillväxten på mer än ett sätt. Stigande räntor utgör en risk för utvecklingen på bostadsmarknaden framöver. På kort sikt är dock amerikansk ekonomi solid, och även om risken för en recession under 2023 har ökat, så ligger den en bit fram i tiden. Den amerikanska börsen innehåller dessutom en hög andel kvalitetsbolag, som klarar avtagande tillväxt relativt väl. Vi behåller därmed en övervikt i amerikanska aktier.

För svensk del väntar både inflationssiffror från SCB och inflationsförväntningar från Prospera på tisdag respektive onsdag. Vi väntar oss att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter i slutet av juni, och om inflationssiffran i morgon kommer in högre än förväntat ökar den sannolikheten.

I Kina släpps siffror över kredittillväxt, och i Europa får vi definitiva inflationssiffror för maj samt tyska ZEW-index som mäter sentimentet i näringslivet.