Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Powell räckte fram handen – marknaden tog hela armen

Förra veckan bjöd på nya börsuppgångar efter ett mjukt räntebesked från Fed. Ett globalt index stängde högre varje enskild handelsdag och nådde därmed nya rekordnivåer. Särskilt småbolag gick starkt, och i USA steg småbolagsindex Russel2000 drygt 5 procent. Stockholmsbörsens breda index steg 4 procent. Räntorna föll kraftigt och i USA ligger 10-årsräntan kring 3,9 procent. Även svenska långräntor har fallit från 3,10 procent i mitten av oktober till cirka 2 procent idag. Det speglas även i bundna svenska boräntor som har sänkts den senaste tiden.

  • IFO-index, som ger en bild av klimatet i näringslivet i Tyskland, publiceras under måndagen
  • Japan lämnar räntebesked på tisdag
  • I USA släpps siffror över PCE-inflationen på fredag

Det främsta skälet till de kraftiga börslyften var räntebeskedet i onsdags från den amerikanska centralbanken, Fed. Som förväntat lämnades styrräntan oförändrad, men räntebanan indikerade tre räntesänkningar under 2024 vilket uppenbarligen var mer än marknaden vågat hoppas på. De ekonomiska prognoserna pekade samtidigt på fortsatt låg arbetslöshet kombinerat med sjunkande inflation, dvs en perfekt cocktail för en mjuklandning. Jerome Powell gjorde heller inga försök att dämpa den senaste tidens kraftiga optimism på marknaden vilket bidrog till den fortsatta euforin.

Innan Fed-beskedet speglade prissättningen på marknaden fyra räntesänkningar under nästa år. När Fed sedan – mer eller mindre – bekräftade den prognosen, rusade marknaden i förväg och nu prisas sex räntesänkningar in under 2024. Man kan säga att när Powell sträckte fram handen, så tog marknaden hela armen.

Förutom Fed-beskedet bjöd förra veckan på inflationssiffror från både USA och Sverige. I USA kom statistiken i stort sett in i linje med förväntningarna och vi behåller vår prognos om en första räntesänkning i mars. Vi behåller även en övervikt i amerikanska aktier med fokus på småbolag. Trots en stark kursutveckling den senaste tiden är småbolag lågt värderade jämfört med stora bolag, och aktiekurserna väntas gynnas både av en mjuklandning och av ökad riskaptit.

I Sverige kom inflationssiffrorna för november in väsentligt lägre än förväntat för andra månaden i rad. Prosperas månatliga undersökning som publicerades i mitten av veckan visade dessutom på brant fallande inflationsförväntningar. Detta var sannolikt spiken i kistan för Riksbankens eventuella räntehöjning i februari, och bekräftar bilden av att en första räntesänkning kommer innan sommaren.

Den senaste tiden har vår neutrala vikt i aktier och obligationer utvecklats starkt. Börserna har lyft kraftigt samtidigt som fallande räntor har inneburit stigande obligationskurser. Vi behåller en neutral vikt i båda tillgångsslagen inför 2024 med fortsatt fokus på kvalitet inom både aktier och räntor. Efter den senaste tidens kraftigt fallande räntor och stigande börser är det dock rimligt att vänta sig att uppgången kan ta en paus.

Inom aktier har vi en övervikt i USA samt i Japan. Inom räntebärande föredrar vi investment grade, det vill säga företagsobligationer med hög kreditkvalitet.

På agendan

Jämfört med förra veckan är makroagendan inför jul tunn. Vi får dock PCE-inflation från USA på fredag, vilket är det mått Fed främst använder sig av. Efter kavalkaden av räntebesked förra veckan är det även dags för Bank of Japan att lämna besked på tisdag. Vi väntar oss att styrräntan lämnas oförändrad den här gången i väntan på ytterligare tecken på att återhämtningen i ekonomin fortsätter.

Veckobrevet tar härmed semester och är åter 2024. Jag passar därför på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År!