Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Räntor och rapportsäsong i fokus

Stigande räntor har skapat oro på börsen under inledningen av året, och tillväxtmarknader har gått bättre än utvecklade regioner. Den här veckan riktas fokus mot rapportsäsongen.

Tillväxtbolagen på börsen har fått en tuff start på året till följd av kraftigt stigande amerikanska räntor som dragit med sig internationella långräntor upp, men rörelserna har lugnat ner sig något de senaste dagarna. Förra veckan fortsatte fokus att skifta fram och tillbaka mellan tillväxt och värde på börsen, medan marknaden bearbetade förväntningarna på penningpolitik och tillväxt under 2022. I USA nådde 10-årsräntan 1,8 procent. Sedan årsskiftet har värdebolag slagit tillväxtbolag med råge. Energisektorn har stigit mest till följd av det högre oljepriset, medan finanssektorn lyft tack vare stigande räntor. Vi har för närvarande en övervikt i finanssektorn, som vi väntar oss kommer ha fortsatt medvind av ett högre ränteläge framöver. Vi har i övrigt en balanserad syn på tillväxt- respektive värdebolag i våra strategier.

Aktieregionerna Europa, Japan och USA noterade alla små nedgångar under förra veckan, medan fjolårets vinnare, Stockholmsbörsen, föll över 6 procent. Tillväxtmarknadsaktier fortsatte att stiga och är upp drygt 2 procent sedan årsskiftet. Vi behåller en övervikt i amerikanska aktier, även om de fått en tuff start på året på grund av de stigande räntorna. Stark tillväxt i USA och en arbetsmarknad som repat sig snabbt efter krisen väntas ge stöd åt börsen. Vi väntar oss att ränteuppgången kommer att ske i en betydligt lugnare takt framöver.

Den tyngsta makrosiffran förra veckan var inflationen i USA som kom in i linje med förväntningarna. Inflationen steg 7 procent i årstakt, medan kärninflationen exklusive bränsle- och matpriser ökade 5,5 procent. Priserna steg på en rad olika varor och bland annat ökade hyreskostnaderna i den snabbaste takten sedan 2007. Hur inflationen utvecklas de kommande månaderna är mycket viktigt för Fed. I dagsläget kommunicerar centralbanken tre räntehöjningar under 2022, men toppar inte inflationen som förväntat under första kvartalet så kan det mycket väl bli aktuellt med fler höjningar än så. Vi förväntar oss att inflation och räntor förblir viktiga drivkrafter för aktier under inledningen av det här året. Eftersom tillväxtbolag utgör en förhållandevis stor del av ett globalt aktieindex kan det innebära att kursrörelserna blir stora på världens börser, och vi har därför en neutral vikt i aktier för tillfället.

Rapportsäsongen i USA är i gång

I USA har rapportsäsongen just tagit sin början och först ut med resultaten är som vanligt storbankerna. Flera amerikanska bankaktier har handlats på rekordnivåer inför rapporterna, vilket talar för att förväntningarna är förhållandevis högt ställda. De första bankrapporterna som släpptes i fredags fick ett något svalt mottagande. Marknaden vill se kostnadskontroll, samtidigt som bolagen behöver investera för att hålla jämna steg med konkurrenter och snabbväxande fintechbolag.

För amerikanska storbolagsindex S&P 500 som helhet väntas en vinsttillväxt i årstakt på drygt 20 procent under fjärde kvartalet, medan omsättningen väntas öka hela 12 procent. Ett ökat antal bolag har flaggat för att stigande lönekostnader kommer att påverka resultaten negativt framöver, och fler bolag har också lämnat negativ guidning inför det här kvartalet än under hela pandemin. Amerikanska bolag har för närvarande rekordhöga marginaler, men vi väntar oss att de kan komma att hamna under press 2022.

På agendan

Den kommande veckan är ganska tunn på makrodata. Vi får definitiva inflationssiffror från euroområdet och Tyskland, samt konsumentförtroende och ZEW-index i Europa respektive Tyskland. I USA släpps regionala PMI samt veckodata över nyanmälda arbetslösa.

Fokus väntas därför ligga på utvecklingen på räntemarknaden samt rapportsäsongen. Bland de svenska storbolagen är Sandvik först ut på torsdag. Smittspridningen är mycket hög, men då alltmer pekar på att omikron ger mildare symptom så är effekten på marknaden begränsad.