Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Sjunkande räntor och stigande börser i sommar

Spridningen av deltaviruset och avtagande tillväxt har fått räntorna att sjunka under sommaren. Världens börser har noterat nya kursrekord med stöd av just lägre räntor och starka kvartalsrapporter.

Deltavirus och tillväxttopp avspeglas i räntemarknaden, men inte på börsen

Veckobrevet är tillbaka efter sommaruppehållet och idag är det därför lite längre än vanligt. Juli var en händelserik månad på marknaden. Deltaviruset spreds till allt fler länder, och makrodata visade att högtrycket i industrin minskade något. Spridningen av deltaviruset har orsakat viss oro den senaste tiden. Dels är det mer smittsamt än tidigare mutationer, och dessutom är vaccinen inte riktigt lika effektiva mot det. Vaccinen skyddar dock fortfarande mot allvarlig sjukdom, vilket betyder att trycket på sjukvården bör bli begränsat och att vi kan undvika nya nedstängningar.

Som väntat har också högtrycket inom industrin minskat något i sommar medan tjänstesektorn tagit över som tillväxtmotor. Det har bland annat synts på inköpschefsindex i Europa där tillväxten inom tjänstesektorn accelererat, medan industri-PMI gradvis fallit tillbaka något. En liknande bild syns på ISM-index i USA. Utvecklingen är väntad och vi ser den inte som någon anledning till oro.

Lägre tillväxt och oro för deltavarianten har visserligen orsakat lite turbulens på börsen, men inte hindrat den från att notera nya kursrekord under sommaren. Räntemarknaden har däremot påverkats mer av lägre tillväxtutsikter och oro för ökad smittspridning, och långräntorna har kontinuerligt sjunkit allt lägre. I USA var långräntan som lägst nere strax under 1,2 procent och i Tyskland är 10-årsräntan återigen djupt nere i negativt territorium.

Sektorutveckling

Sjunkande räntor har påverkat sektorutvecklingen på börsen och främst har hälsovård, IT och kraftförsörjning gynnats sedan början av juli. Konsensusförväntningarna på marknaden har varit att räntorna ska stiga, vilket betyder att få har varit rätt positionerade för utvecklingen. Vår strategi med en övervikt i både strukturell tillväxt (IT) och cykliskt (industri, finans) har gjort att vi haft en utveckling i linje med marknaden. Vår förväntansbild är fortfarande att räntorna kommer att stå högre i slutet av året till följd av en kombination av fortsatt stark tillväxt och att centralbankerna kommer att börja strama åt penningpolitiken.

Det finns flera orsaker till att inflationen överraskat på uppsidan den senaste tiden, och en är det stigande oljepriset. Den senaste tiden har dock uppgången brutits efter att OPEC+ enats om att öka produktionen igen under augusti. En normalisering av utbudet i kombination med oro för deltavarianten har resulterat i en nedgång för både oljepriset och energisektorn på börsen. En annan orsak till den stigande inflationen är prisuppgången på begagnade bilar. Statistik från Tyskland visar att nybilsproduktionen i juli var 36 procent lägre än för ett år sedan, samtidigt som orderstocken var 5 procent högre. Det är med andra ord inte konstigt att priserna på andrahandsmarknaden stiger.

Nya börsrekord under sommarmånaderna

Världens börser har gradvis klättrat uppåt under juli och augusti med stöd från sjunkande räntor och stigande bolagsvinster. Stockholmsbörsens breda index (OMXSPI) nådde för första gången 1000 punkter i början av augusti, och både de amerikanska börserna och världsindex (MSCI World) nådde nya högstanivåer så sent som i fredags. I USA har bolagen med bred marginal överträffat estimaten för såväl intäkter som vinster under rapportsäsongen, och lönsamheten har fortsatt att öka. I Europa har rapportsäsongen inte kommit lika långt, men baserat på rapporter från cirka hälften av de 600 bolagen i STOXX-index är vinsttillväxten betydligt högre än väntat även här. Vi förväntar oss att globala aktier ger en avkastning på 0-5 procent de kommande tolv månaderna, och vi behåller en övervikt i aktier jämfört med obligationer.

Arbetsmarknaden viktig för när Fed väljer att börja bromsa

Förra veckans amerikanska jobbrapport var bättre än väntat och visade att nästan en miljon nya jobb skapades under juli månad vilket fick långräntan att stiga. Arbetsmarknaden bör fortsätta repa sig de kommande månaderna i takt med att de generösa arbetslöshetsersättningarna löper ut i fler delstater. Hittills har det plockats bort i cirka hälften av delstaterna. I USA återstår inte längre särskilt många restriktioner, vilket betyder att flera yrkesgrupper nu bör kunna återvända till arbete. Fortfarande är cirka 5,5 miljoner fler amerikaner arbetslösa än innan pandemin, vilket betyder att det finns ett betydande utrymme för ytterligare återhämtning. Utvecklingen på arbetsmarknaden blir viktig eftersom den spelar en avgörande roll för när Fed kommer att börja strama åt. Så länge arbetsmarknaden inte är återställd och inflationsuppgången ses som temporär, kan Fed i lugn och ro välja när och i vilken takt åtstramningen ska ske. Det är positivt för börsen. Förväntansbilden i marknaden och hos oss på Danske Bank är att Fed kommer att avisera tapering i september. Vi väntar oss att själva nedtrappningen av stödköpen påbörjas i slutet av året.

Inflation och deltavirus på veckans agenda

Veckans största händelse är inflationssiffran för juli i USA. De senaste månaderna har börsen varit oberörd av de fortsatta prisökningarna vilket beror på att marknaden litar på att Fed inte kommer att agera, och att även marknaden bedömer att pristrycket är övergående. Hitills har det främst varit pandemirelaterade varor som legat bakom den oväntat höga inflationen, såsom begagnade bilar, resor med mera. Förutsatt att prisökningarna snart toppar och blir lägre och inte sprider sig till andra varor, så håller tesen att uppgången är temporär. Konsensusförväntningarna är att inflationen i USA var någon tiondel lägre i juli än i juni. Vi håller koll på om prisökningarna ser ut att smitta av sig på andra varor och tjänster än de pandemirelaterade. Även i Europa får vi inflationsstatistik under veckan, men här prisuppgångarna betydligt lägre än i USA och ECB är ännu långt ifrån att börja fundera på någon åtstramning.

Vi håller också ett öga på deltaviruset och pandemin. Viruset har bättre förutsättningar att spridas när alltfler restriktioner plockas bort och resandet ökar, och till hösten sjunker åter temperaturen vilket är gynnsamt för virus. Vårt huvudscenario är att smittspridningen inte blir lika hög som förra året och att trycket på sjukvården förblir lågt tack vare den höga vaccinationsgraden.