Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Stark börs – men risker består

Börserna fortsatte uppåt under förra veckan och nådde nya rekordnivåer i fredags. Vi anser att en bra, långsiktig balans i portföljen är en bättre strategi än att ryckas med och öka risken just nu.

Den stora händelsen under veckan som gick var räntebeskedet från den amerikanska centralbanken, Fed. Som förväntat annonserades att stödköpen ska trappas ner med 15 miljarder dollar per månad från mitten av november, och kan komma att avslutas helt i mitten av juni 2022. Först därefter kan räntehöjningar bli aktuella, men det är beroende av att man först uppnår full sysselsättning. Powell konstaterade att obalanser i utbud och efterfrågan, d v s flaskhalsar, har hållit i sig längre än väntat och bidragit till att inflationen förblivit hög. Fortfarande ses dock prisökningarna som övergående och på medellång sikt väntas inflationen falla tillbaka igen. Apropå den amerikanska arbetsmarknaden, så var fredagens jobbrapport starkare än väntat. Över en halv miljon nya jobb skapades under oktober och siffran för föregående månader justerades upp. Fortfarande är dock 4,2 miljoner fler amerikaner arbetslösa än innan pandemin. Vi väntar oss att Fed kommer att höja räntan två gånger under 2022.

I USA har demokraterna till sist lyckats få igenom ett infrastrukturpaket värt 1000 miljarder dollar. Paketet innehåller satsningar på bredband, broar, vägar, flygplatser och hamnar, och innebär en enorm uppgradering av USAs infrastruktur. Det sociala reformpaketet, som kostar ännu mer, är ännu inte klubbat men vissa framsteg har gjorts i förhandlingarna och en omröstning kan ske senare under november. Stödpaketen är positiva för den amerikanska tillväxten, men finansieringen ska delvis ske genom höjda bolagsskatter vilket kommer att påverka bolagsvinsterna negativt.

När det gäller aktiemarknaden har den för tillfället medvind från en oväntat stark rapportsäsong. I USA har 89 procent av S&P 500-bolagen släppt sina resultat och 81 procent har varit bättre än väntat. Vinsttillväxten i Q3 är nära 40 procent i årstakt. Blickarna riktas nu mot Europa, där många rapporter fortfarande återstår. En annan stöttande faktor för börsen är sjunkande marknadsräntor som framför allt lyft tillväxtsektorer som sällanköp (online) och IT. Det i sin tur har gjort att den amerikanska börsen, där tillväxtbolag väger tungt, har utvecklats mycket starkt den senaste tiden. Sedan början av oktober är uppgången till drygt 9 procent. Europeiska aktier har under samma period stigit 5,5 procent medan börserna i Japan och tillväxtmarknaderna stigit runt 1 procent. Stockholmsbörsen är upp knappt 7 procent sedan början av oktober.

På minuskontot kan noteras att pandemin åter blivit en större risk för marknaden då antalet nya fall ökat i olika delar av världen den senaste tiden. I Tyskland registrerades rekordmånga nya smittade under förra veckan, och spridningen har förblivit hög i Storbritannien. I många andra europeiska länder ökar också smittotalen. Situationen är bättre i USA men även där har antalet ökat något. Vi väntar oss att belastningen på sjukhusen inte kommer att stiga i motsvarande grad då så pass många nu är vaccinerade, och därmed bör risken för nya nedstängningar i västvärlden vara låg. Även Kina har problem med nya covid-utbrott, och då landet fortsätter att tillämpa nolltolerans mot viruset är risken för nya resebegränsningar och nedstängningar påtaglig.

Allokering: Inte läge att öka risken

Den senaste skörden ekonomisk data har varit bättre än väntat och rapportsäsongen har också överraskat positivt. Det har lett till minskad oro för ett scenario med allt lägre tillväxt och allt högre inflation. Samtidigt är värderingarna på aktiemarknaden förhållandevis höga, och risken finns att inflationen håller i sig längre än förväntat.

Minskade stödköp de kommande månaderna kan leda till högre volatilitet. Den ökade smittspridningen är också en risk då den kan leda till restriktioner (även om det inte är vad vi förväntar oss) och förändrade konsumtionsbeteenden om människor oroar sig för att bli sjuka. Vi anser för tillfället att en sund, långsiktig balans i portföljen är att rekommendera. Det är lätt att ryckas med när börsen stiger som den gjort den senaste tiden, men mot bakgrund av de befintliga riskerna anser vi inte att det är rätt läge att öka aktierisken för tillfället.

Veckan som kommer

I makrokalendern noterar vi bland annat att ZEW-index för Eurozonen släpps på tisdag. På onsdag får vi inflationssiffror i USA, och konsensusestimaten pekar på en inflation i årstakt på 5,9 procent under oktober till följd av flaskhalsar och stigande energipriser. Även kärninflationen väntas öka till 4,3 procent. På fredag släpps siffror över konsumentsentimentet i USA.

Utöver detta håller en rad centralbanksledamöter tal, inklusive Fed-chefen Jerome Powell och ECB-chefen Christine Lagarde.