Nasdaq klocka
Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Stark månad med Stockholmsbörsen i topp

Trots en del volatilitet i mitten av maj så blev det ännu en stark månad för världens börser. Amerikanska aktier steg 4,8 procent tack vare en fortsatt positiv utveckling för de stora teknikbolagen, särskilt världens tredje största bolag Nvidia, som stigit nästan 30 procent bara under maj. Europeiska aktier steg 3,5 procent, medan Stockholmsbörsens breda index klättrade 5,8 procent under månaden. Att Stockholmsbörsen utvecklats bättre än ett globalt index samtidigt som kronan stärkts mot både euro och dollar den senaste tiden är två tecken på att riskaptiten i marknaden för närvarande är god.

Veckans agenda

• I USA publiceras ISM-index (inköpschefsindex) för industrin på måndag och tjänstesektorn på onsdag
• ECB lämnar räntebesked på torsdag, följt av en presskonferens med Christine Lagarde
• Veckan avslutas med den amerikanska jobbrapporten på fredag eftermiddag

Ett viktigt skäl till det positiva sentimentet är att konjunkturuppgången breddats de senaste månaderna. Från att det främst var USA och tjänstesektorn som drev tillväxten i världsekonomin under 2023, så har även inköpschefsindex för industrin vänt upp sedan årsskiftet. Det är inte heller bara USA som agerar draglok längre, utan tillväxten har stärkts även i Europa, Japan och Asien vilket betyder att fler regioner bidrar positivt till den globala konjunkturen. I fredags fick vi exempelvis ett industri-PMI från Kina som var bättre än väntat, och i morse kom samma siffror från Taiwan och Sydkorea – två länder som tidigt känner av förändringar i efterfrågan – också in högre än förväntat.

Sist men inte minst fick vi också inköpschefsindex för den svenska industrin idag på morgonen som visade att tillväxten stärktes rejält i maj. Sverige är en liten, öppen ekonomi med stor handel med omvärlden, och när svensk industrikonjunktur stärks kan det ses som en indikator för bättre tillväxt även i Europa, dit majoriteten av vår export går. Vi har för närvarande en övervikt i den globala industrisektorn som väntas gynnas av att industrikonjunkturen förbättras. För svensk del är en stärkt konjunktur i omvärlden positivt. Det gynnar svensk tillväxt via exporten, och det brukar även lyfta Stockholmsbörsen där cykliska exportbolag väger tungt i index.

Det största orosmolnet för börserna är för närvarande inflation. Högre inflationssiffror än väntat har skakat om börserna de senaste veckorna, medan lägre siffror direkt har gett mer stöd åt marknaden. Att inflationssiffror är fortsatt viktiga såg vi även i slutet av förra veckan då den amerikanska PCE-inflationen, det mått Fed främst använder sig av, kom in marginellt lägre än förväntat. Det var tillräckligt för att få börserna att lyfta på fredagseftermiddagen. Vår bedömning är att inflationen är på väg ner, och det väntas bana väg för två räntesänkningar i både USA och Europa innan året är slut.

Sänkta räntor väntas vara positivt för sentimentet och börserna – men det viktigaste är inte att räntorna sänks, utan att de sänks av rätt skäl. Historiskt har börsen fortsatt att stiga när Fed börjat sänka räntan – förutsatt att tillväxten i ekonomin samtidigt förblivit positiv. Om Fed sänkt räntan i samband med att USA gått in i en lågkonjunktur, så har börsen fallit trots lägre räntor. Det blir med andra ord avgörande att konjunkturen förblir stabil framöver, vilket vi just nu ser goda förutsättningar för. Det går även bra för börsbolagen, som ökade vinsterna mer än förväntat under rapportsäsongen. Det har lett till att analytikerna för närvarande reviderar upp vinstestimaten för det kommande året, och globalt väntas bolagsvinsterna växa med över 10 procent i år.

Sammantaget talar detta för att man ska fortsätta ha mer aktier än vanligt i portföljen, och vi behåller en övervikt i aktier jämfört med obligationer.

Inköpschefsindex och amerikanska jobbdata på agendan

I början av den här veckan får vi ISM-index för både industrin och tjänstesektorn i USA som båda väntas visa att tillväxten i ekonomin stärktes under maj. Vi får även JOLTs-rapporten som visar hur många lediga jobb det fanns i USA under april på tisdag kväll. Sist men inte minst väntar viktigaste hållpunkt – den amerikanska jobbrapporten för maj som släpps på fredag eftermiddag. Arbetslösheten väntas ha varit oförändrad på 3,9 procent. Hur mycket lönerna ökar blir också viktigt.

I Europa får vi ett räntebesked på torsdag. Förra veckans preliminära inflationssiffra för euroområdet i maj var visserligen en besvikelse, men inte tillräckligt för att avskräcka ECB från att sänka styrräntan en första gång. Därefter råder det dock större osäkerhet om vad ECB kommer att göra, och presskonferensen med Christine Lagarde och vad hon säger om utsikterna framöver är därför i fokus.