Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Starka rapporter – men inga stora börslyft

Just nu står många stjärnor rätt ur ett börsperspektiv. I både Sverige, Europa och USA har bolagen slagit vinstestimaten med god marginal under rapportsäsongen. Uppenbarligen är dock marknadens förväntningar högre ställda än så, för det har inte lett till några nya lyft för börsen som helhet. Samtidigt fortsätter världsekonomin att återhämta sig utan att stimulanserna för den skull trappas ner.

I USA har president Biden nu presenterat ytterligare ett stimulanspaket som bland annat fokuserar på utbildning och barnomsorg. Till skillnad från de tidigare stöden ska det nya paketet åtminstone delvis finansieras med höjda skatter. Biden vill höja bolagsskatten från 21 till 28 procent, samt nästintill dubbla kapitalskatten för de allra förmögnaste. Höjda skatter är åtstramande, men de skatter som Biden vill höja bör ha en begränsad effekt på tillväxten samtidigt som de satsningar han planerar att göra bör ha en förhållandevis stor positiv påverkan. Den totala effekten på tillväxten i amerikansk ekonomi bör därför bli positiv på sikt.

Förra veckan fick vi också ett nytt räntebesked från Fed, dock utan några uppdaterade prognoser för ekonomi eller räntebana. Jerome Powell fortsatte att upprepa att det ännu är för tidigt att prata om någon åtstramning, ”tapering”, och att inflationen stiger på grund av tillfälliga faktorer. Så länge Fed fortsätter hålla en mjuk linje kan börsen fortsätta gneta uppåt, men förr eller senare kommer USAs ekonomi att vara så pass återställd efter krisen att Fed måste börja kommunicera kring hur penningpolitiken ska stramas åt. Vi väntar oss att man börjar prata om ”tapering” efter sommaren, men att det dröjer till efter årsskiftet innan man faktiskt börjar trappa ner obligationsköpen. När det sker, finns en risk att kursrörelserna ökar på börsen.

Det faktum att aktiemarknaden inte reagerar nämnvärt på fina kvartalsrapporter, stark makrodata och nya stimulanser, pekar på att mycket positivt är inprisat för tillfället. Än så länge är stigande vinsttillväxt och allt starkare makrodata i kombination med omfattande stimulanser stöttande för börsen, men senare i år kommer momentum gradvis att avtal, och då kan även börsuppgången ta en paus. Än så länge ser vi högre potential i aktier än i obligationer, och vi behåller en liten övervikt i aktier.

Fokus riktas mot europeiska rapporter

Rapportsäsongen rullar vidare. I USA har majoriteten av alla bolag rapporterat, och de i index tungt vägande teknikbolagen har alla släppt sina rapporter. Vinsttillväxten i USA så här långt är drygt 20 procent bättre än väntat, men reaktionerna på rapporterna har varit blandade och för börsen som helhet har de inte gett några nya stora kurslyft. Fokus riktas nu mot Europa där större delen av rapportsäsongen fortfarande ligger framför oss.

Den europeiska aktiemarknaden är mycket mer cyklisk än den amerikanska, och vinstfallen var betydligt större för euroepiska bolag under fjolåret. De låga jämförelsetalen gör att vinsttillväxten nu blir mycket hög, drygt 80 procent väntas under första kvartalet. Enligt en rapport från Bank of America där man analyserat tonen och användningen av positivt och negativt laddade ord i kommunikation från företagen, är sentimentet bland europeiska bolag för närvarande mycket starkt. Vi väntar oss att den europeiska börsen kommer att gynnas av stigande vinster, av att ekonomin öppnas upp och återhämtningen accelererar, och vi behåller en övervikt i europeiska aktier.

Den här veckan släpps definitiva PMI för april, detaljhandelssiffror för euroområdet samt den amerikanska arbetsmarknadsrapporten på fredag. Vi förväntar oss att makrodata fortsätter vara stark och därmed ger stöd åt börsen. Vi håller också koll på smittspridningen i världen, framför allt i tillväxtmarknader som Indien där en ny variant av coronaviruset sprids i hög takt. En potentiell risk är att nya mutationer av viruset uppstår som nuvarande vacciner inte är effektiva mot.