Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Starka rapporter och makrodata ger stöd åt börsen

Makrodata fortsätter att stärkas och överraska positivt, liksom rapporterna för det första kvartalet. Även om börsen för tillfället går i sidled ger det stöd åt aktier den närmaste tiden.

Återhämtningen fortsätter

Förra veckans höjdpunkt på makroagendan var preliminära PMI för euroområdet och USA. Siffrorna kom in bättre än väntat i båda regionerna och såväl tjänstesektor som industri fortsätter att återhämta sig efter krisen. PMI-nivåerna är generellt högre i USA där vaccinationsprocessen kommit längre och ekonomin redan har börjat öppna upp igen, och det visar vad som kan vara att vänta i Europa så småningom, när vaccinationsprocessen kommit längre och smittspridningen minskar. Stigande PMI samt att makrodata överraskar positivt är gynnsamt för aktier, och i närtid väntar vi oss att ekonomin fortsätter att återhämta sig. Det kan också leda till fortsatt stigande börser.

Även den pågående rapportsäsongen sänder positiva signaler och vinsterna överraskar återigen på uppsidan. I USA har cirka en fjärdedel av alla S&P 500-bolag visat korten och en överväldigande majoritet har rapporterat en högre vinst än väntat. I Sverige har rapportsäsongen inte kommit lika långt, men bilden hittills ser liknande ut med övervägande starka rapporter. Samtidigt ska man komma ihåg att börsen är framåtblickande och att en hel del positiva nyheter redan är inprisade. Det syns också på att bolag som ”bara” prickar förväntningarna inte belönas, de behöver slå förväntningarna för att aktiekursen ska stiga. Det gäller särskilt de cykliska bolagen som marknaden väntar sig ska ha gynnas av det allt starkare stämningsläget i industrin under det gångna kvartalet.

Stark makrodata och starka rapporter kan ge stöd åt risktillgångar den närmaste tiden, men det kan vara värt att ha i åtanke att värderingarna är höga och att så småningom kommer tillväxttakten att toppa och ekonomin växa i ett långsammare tempo. Det kan också innebära att börsen tappar momentum och att vi går in i en period med sidledes eller svagare börsutveckling tills marknaden växer in i värderingarna. Än så länge bedömer vi att det finns fortsatt potential i aktier och vi behåller därför en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. Vi ser ingen anledning att öka den övervikten den närmaste tiden eftersom vi redan har ökat risken genom att höja cykliska sektorer som industri, material och finans till en övervikt, samt genom att vikta upp europeiska aktier där cykliska sektorer väger tungt.

Räntebesked från Fed och Riksbanken i fokus

Rapportsäsongen fortsätter och för svensk del rapporterar cirka 90 bolag den här veckan. I USA släpper stora teknikjättar som Apple, Amazon, Facebook och Microsoft sina rapporter. Vi väntar oss att bolagen fortsätter att slå estimaten, men inte nödvändigtvis att det leder till stora kursuppgångar utan snarare att det ger stöd åt nuvarande nivåer. Smittspridningen är också i fokus. I Europa finns tecken på att den minskat något den senaste veckan, men i Indien är läget fortsatt mycket tufft med kraftig spridning av en ny virusmutation. Det är ännu för tidigt att avgöra om den kan förvärra läget i andra länder också.

I USA släpper den amerikanska centralbanken, Fed, ett nytt räntebesked. Vi väntar oss att det blir en ickehändelse och att nya besked gällande penningpolitiken dröjer tills ekonomin tydligt kan stå på egna ben. Marknaden har köpt Feds mjuka budskap och den senaste tiden har långräntorna fallit tillbaka och volatiliteten på marknaden minskat. President Joe Biden väntas även presentera sin proposition för ytterligare stimulanser – och skattehöjningar.

För svensk del kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken på tisdag som också väntas vara relativt nyhetsfattigt. Räntan förväntas vara oförändrad på noll, och direktionen öppna för möjligheten att sänka den om inflationen förblir låg. Vi får också en Konjunkturbarometer från KI på torsdag.