Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Stigande räntor satte käppar i börshjulet

Kan högre räntor undergräva aktiemarknaden?

Amerikanska räntor fortsatte stiga veckan som gick, trots att Fed-chefen Jerome Powell upprepade gånger intygade att centralbanken inte ens är i närheten av att diskutera en åtstramning. Han tryckte på att ekonomin är långt ifrån återställd efter krisen och att arbetslösheten fortfarande är hög. Därför är omfattande stöd fortfarande nödvändigt. Det faktum att han valde att inte adressera de stigande räntorna spädde dock på ränteuppgången på marknaden ännu mer, vilket fick börsen på fall. När det gäller återhämtningen målar den amerikanska arbetslöshetssiffran för närvarande en alltför ljus bild av läget. Arbetslösheten är fortfarande betydligt högre än innan krisen, men den har samtidigt sjunkit kraftigt från toppen i våras. Anledningen till nedgången är inte bara att många amerikaner har fått jobb igen, utan också att många valt att lämna arbetsmarknaden under krisen. Siffror över deltagandegraden lär därför nagelfaras framöver i jakten på ledtrådar till hur pass återställd ekonomin egentligen är, och när Fed kan tänkas börja prata om en nedtrappning av stödköpen.

Det är framför allt långräntorna som klättrat uppåt under februari. Tillväxtbolagen på börsen har drabbats hårdast av de stigande diskonteringsräntorna, eftersom majoriteten av de förväntade vinsterna ligger långt fram i tiden. Samtidigt har bolag inom krisdrabbade branscher som hotell och flygindustri stigit kraftigt på förhoppningar om att livet snart ska återgå till det normala. Bankaktier har också lyft på börsen tack vare stigande räntor som är positivt för räntenettot. Utsikterna för en stark återhämtning i ekonomin i år är goda, och mot bakgrund av det är stigande räntor egentligen helt i sin ordning. Problemet är att ränteuppgången skett alltför snabbt för att det ska vara bekvämt för aktiemarknaden. Eftersom vi anser att räntorna stiger av rätt anledning ser vi dock börsnedgången som ett potentiellt köptillfälle för den som önskar öka exponeringen mot aktier. Tajmingen är alltid svår, och det är möjligt att vi står inför en korrektion (ett fall på mer än 5 procent från toppen) om räntorna skulle klättra vidare uppåt den kommande veckan.

Sektorsstrategi med fokus på IT, industri och råvaror

I vår sektorsstrategi fortsätter vi att övervikta både cykliska sektorer som råvaror och industri, och IT-sektorn som kan gynnas av ökade investeringar i hård- och mjukvara under det kommande året. IT-sektorn kan även gynnas av ökat fokus på självförsörjande inom halvledartillverkning, vilket är en konsekvens av de senaste årens handelskrig mellan USA och Kina. Slutligen innehåller IT-sektorn en stor andel kvalitetsbolag med hög och stabil lönsamhet, vilket är attraktivt när osäkerheten är förhöjd. Gällande råvaru- och industrisektorn så är de förhållandevis lågt värderade. De gynnas av ökad tillväxt och mår relativt bra i en miljö med stigande räntor. Vi väntar oss att sektorrotationen fortsätter under året, och att det kommer att gynna cykliska aktier.

Fullspäckad makroagenda den kommande veckan

Som alltid när en ny månad tar sin början är kalendern fullspäckad med makrostatistik, och eftersom rapportsäsongen mer eller mindre är över får makrodata åter större vikt. Den här veckan får vi definitiva PMI för alla stora regioner i februari, samt inflation, arbetslöshetsstatistik och detaljhandel i euroområdet. I USA släpps den tunga arbetsmarknadsrapporten på fredag eftermiddag.

Utvecklingen på räntemarknaden förblir central för börsen. Fortsätter räntorna klättra uppåt kan det leda till ytterligare nedgångar, medan sjunkande räntor kan innebära att börsen åter vänder upp. Orsakar ränteuppgången alltför stor turbulens på marknaden ökar sannolikheten att centralbankerna väljer att ingripa. Vår prognos är att den amerikanska 10-årsräntan når 1,7 procent i slutet av året, men vi väntar oss inte att den ska så högt riktigt ännu.