Veckobrev: Stora kursrörelser – men kraftfullt agerande bör dämpa oron

Förra veckan bjöd på mer turbulens på både aktie- och räntemarknaden. Europeiska börser sjönk 3,8 procent under veckan till följd av oro i banksektorn efter den tilltagande dramatiken i Credit Suisse. Stockholmsbörsen var som vanligt ännu mer volatil och sjönk 4,3 procent. Även svenska bankaktier drogs med i det internationella kursfallet trots att de är mycket solida. I USA steg däremot tekniktunga Nasdaq-index med 4,4 procent tack vare att sjunkande räntor lyfte tillväxtbolagen på börsen. Volatiliteten på räntemarknaden är den högsta sedan finanskrisen, men VIX-index som mäter de förväntade rörelserna på aktiemarknaden, är inte ens i närheten av toppnivåerna från 2022 när räntorna började stiga.

Under helgen har såväl myndighets- som centralbankschefer arbetat hårt för att hantera oron i banksystemet. Flera centralbanker gick igår ihop och tillkännagav att de kommer att tillhandahålla daglig istället för veckovis likviditet i dollar. I USA gick ett antal privata amerikanska banker ihop och sköt till kapital för att rädda krisande First Republic Bank. I Europa ser Credit Suisse ut att bli uppköpt av UBS för 3,25 miljarder dollar – en rabatt på över 60 procent jämfört med fredagens stängningskurs. Den schweiziska regeringen och centralbanken har dessutom ställt ut ytterligare likviditetsgarantier för att dämpa oron på marknaden. Såväl aktieägare som obligationsägare kommer dock att förlora pengar i affären.

Det snabba och kraftfulla agerandet från centralbanker och myndigheter minskar väsentligt risken för att problemen ska sprida sig till andra delar av systemet. Det skiljer sig från hur myndigheterna agerade under finanskrisen, då stöden dröjde alltför länge. Bankerna är dessutom i betydligt bättre skick idag tack vare mycket mer omfattande och robusta regelverk. Nu gäller det att banker och myndigheter kan säkerställa att förtroendet för banksystemet förblir intakt så att oron lugnar ner sig. Vi ser fortfarande problemen i både de amerikanska regionala bankerna och i Credit Suisse som isolerade händelser. I de amerikanska bankerna handlar det om verksamheter som varit koncentrerade till kunder och marknadssegment med hög risk som tech-startups, och Credit Suisse har haft problem i åratal. Till slut blev det en förtroendekris som sänkte banken.

Tack vare de stora insatserna för att begränsa spridningseffekterna och säkerställa fortsatt förtroende för banksystemet, väntar vi oss att oron på marknaden så småningom kommer att lugna ner sig. I närtid går det givetvis inte att utesluta att kursrörelserna förblir stora.

Hur bör man agera nu?
I det nuvarande marknadsklimatet är den bästa strategin att undvika att göra stora förändringar i portföljen. Att tajma marknaden är svårt i vanliga fall, och i en sådan här situation är det praktiskt taget omöjligt. Förutsatt att man sparar och investerar långsiktigt så spelar kortsiktig marknadsoro väldigt liten roll. Aktiemarknaden har historiskt hämtat sig från betydligt djupare kriser än den här, och säljer man av de dagar det är turbulent är risken stor att man missar uppgången när börsen vänder. De bästa börsdagarna kommer ofta direkt efter de sämsta, och lämnar man marknaden när det är turbulent kan det kosta mycket i utebliven avkastning. Vi rekommenderar att man håller sig till sin långsiktiga strategi, fortsätter att månadsspara som vanligt och undviker att göra ingrepp i portföljen de dagar kursrörelserna är stora.

På agendan

De senaste tio dagarna har räntorna fallit brant, särskilt korta räntor. Det har inneburit en kraftig omsvängning i förväntningarna på centralbankerna. På onsdag får vi ett nytt räntebesked från amerikanska Fed och vi räknar precis som marknaden med en räntehöjning på 0,25 procent. Vi får även uppdaterade prognoser för räntebana, inflation och arbetsmarknad vilket givetvis blir mycket intressant. Just nu rör sig marknaden väldigt kraftigt och förväntningarna på centralbankerna kan förändras snabbt, men det som sker just nu hjälper faktiskt till att dämpa inflationen eftersom risktagandet minskar.

På veckans agenda står även preliminära inköpschefsindex för USA och Europa i mars som släpps på fredag. Siffrorna väntas visa på något starkare tillväxt i både amerikansk och europeisk industri- och tjänstesektor. Vi får även Zew-index i Tyskland på tisdag som mäter sentimentet i näringslivet. Förra månaden drogs index upp av ett starkt sentiment i banksektorn tack vare stigande räntor, men det lär ha förändrats den här månaden.

Idag på eftermiddagen håller ECBs Christine Lagarde tal, och marknaden lär lyssna spänt på vad hon säger om konjunktur, inflation och situationen i europeiska banker.