Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Stora vinstlyft väger tyngre än rädsla för deltavarianten

Förra veckan stängde globala aktier åter på en ny rekordnivå, och Europa utvecklades bäst av de stora aktieregionerna. Stora vinstlyft under rapportsäsongen väger tyngre än den fortsatta spridningen av deltavarianten.

Deltavarianten av coronaviruset sprids snabbt i större delen av Asien och i ett antal amerikanska delstater, medan situationen är mindre oroande i Europa. För Europa och andra regioner som har vaccinerat en stor del av sin befolkning har trycket på sjukvården förblivit lågt trots ökad smittspridning. Vaccinen tycks vara effektiva när det gäller att skydda mot allvarlig sjukdom, men i förra veckan gick brittiska Oxford Vaccine Group ut och varnade för att det kan vara i stort sett omöjligt att uppnå flockimmunitet på grund av att även fullt vaccinerade personer kan sprida viruset.

Situationen i Kina är en helt annan än tidigare. Deltavarianten har upptäckts i 18 av 32 provinser vilket betyder att det här utbrottet är mycket mer omfattande än de tidigare. Kina har fortfarande en nolltolerans-strategi, vilket betyder att man är villig att stänga ner hela städer och sätta stopp för resande för att begränsa spridningen. Det späder på oron för en inbromsning i världens näst största ekonomi. Vi har för närvarande en neutral syn på tillväxtmarknader i vår investeringsstrategi då många länder ligger långt efter USA och Europa när det gäller vaccinationer. Risken är därför hög att pandemin fortsätter att tynga sentiment och tillväxt. Osäkerheten i närtid är hög, särskilt när det gäller situationen i Kina.

Sedan i mars har vi haft en övervikt i europeiska aktier och i förra veckan stängde europaindex på en ny rekordnivå för tionde handelsdagen i rad. Vinsttillväxten för andra kvartalet är för närvarande nära 150 procent i årstakt bland europeiska bolag, och även om ökningstakten kommer att bli lägre under andra halvan av året, så förblir den hög. Vi fortsätter att föredra Europa framför andra regioner eftersom vi fortfarande ser potential i cykliskt och värdebolag som banker, som vi väntar oss kommer att gynnas av stigande räntor senare under året.

I motsats till vår syn och konsensus, har räntorna sjunkit allt lägre under sommaren. Det har bidragit till att lyfta tillväxtsektorer och tillväxtregioner som USA. Oron för stigande inflation i USA mildrades något under veckan som gick när siffran för juli månad släpptes. Även om inflationen i årstakt fortfarande var höga 5,4 procent, så föll månadstakten tillbaka från 0,9 till 0,5 procent och prisökningarna på pandemirelaterade varor som begagnade bilar bromsade in. Flera Fed-ledamöter har nu börjat prata öppet om tapering, det vill säga en nedtrappning av stödköpen, och frågan är inte längre om de kommer att trappas ner, utan snarare när. Marknaden tycks komfortabel med detta med tanke på att det inte skett några negativa reaktioner. Konsensusuppfattningen tycks vara att nedtrappningen ska starta i slutet av det här året eller strax efter årsskiftet, vilket är i linje med vår syn.

Vi fortsätter att se tillväxt och vinster som stöttande för börsen även om medvinden gradvis avtar. Inflationstrycket väntas minska de närmaste månaderna samtidigt som återhämtningen på den amerikanska arbetsmarknaden väntas fortsätta. Fed kan därför så småningom börja strama åt – av rätt skäl. Även om det kan få volatiliteten att öka så är vår förväntansbild att det inte kommer att undergräva riskaptiten eller börsen. Stigande räntor i slutet av året kommer dock att vara negativt för priset på obligationer. Även om den förväntade avkastningen på aktier framöver är lägre än tidigare, så är den fortfarande högre än på räntebärande tillgångsslag. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier.

På agendan

Den här veckan kan vi komma att få mer klarhet när det gäller tapering. Feds ordförande Jerome Powell ska tala på tisdag, och på onsdag släpps protokollet från räntemötet i slutet av juli. En annan viktig händelse blir förstås centralbankskonferensen Jackson Hole som hålls den 26-28 augusti.

På agendan står också inflationssiffror i Europa, som blir intressanta när det gäller hur det står till med inflationstrycket på den här sidan Atlanten. Situationen är dock ganska annorlunda mot den amerikanska, och en åtstramning av penningpolitiken ligger betydligt längre fram i tiden.

Slutligen håller vi givetvis ett vakande öga på spridningen av deltavarianten i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna.