Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Urstark jobbrapport gav börslyft

Förra veckan vände börserna ner och ett globalt index backade totalt 1,1 procent. Stockholmsbörsen klarade sig marginellt bättre med en nedgång på 0,8 procent. Räntorna steg och i USA är 10-årsräntan över 4,4 procent, den högsta nivån hittills i år. Räntekänsliga småbolag utvecklades svagare än breda index i såväl Sverige som USA.

Veckans agenda

  • På onsdag publiceras inflationssiffror i USA, samt protokollet från Feds senaste räntemöte
  • ECB lämnar räntebesked på torsdag, följt av en presskonferens med Christine Lagarde
  • På fredag släpps Michiganindex som mäter konsumentsentimentet i USA

Veckan avslutades trots allt positivt efter att börserna vände brant uppåt på fredag eftermiddag. Bakom den plötsliga vändningen låg den amerikanska jobbrapporten som återigen bekräftade hur stark USAs ekonomi är. Under mars månad skapades drygt 300 000 nya jobb – långt fler än förväntade 200 000. Ökningen drevs framför allt av att fler människor sökte sig tillbaka till arbetsmarknaden, dvs att arbetskraftsdeltagandet ökade. Arbetslösheten sjönk samtidigt med en tiondel till 3,8 procent och löneökningarna minskade till 4,1 procent i årstakt.

Att börsen steg efter att siffrorna släpptes är fullt rimligt. En stark amerikansk ekonomi ökar sannolikheten för en mjuklandning i USA, och det ger dessutom stöd åt tillväxten i resten av världen. Att fler människor söker sig tillbaka till arbetsmarknaden samtidigt som löneökningarna inte visar tecken på att öka är också ett gott tecken. Även Fed bör se positivt på fredagens siffror. En stark arbetsmarknad utan tecken på att det leder till större löneökningar är precis vad Jerome Powell och hans kollegor vill se – men det innebär också att det inte nödvändigtvis är någon brådska att sänka räntan. Direkt efter att siffrorna släpptes prisade marknaden in att den första räntesänkningen skulle dröja ända till september, men nu är sannolikheten nästan 50 procent för en sänkning i juni igen. Totalt räknar räntemarknaden med tre räntesänkningar i USA i år vilket är i linje med Feds egen prognos. Flera Fed-ledamöter talar under veckan och då får vi vad de säger om utsikterna för penningpolitiken.

Vi behåller en övervikt i aktier då vi väntar oss att stabila makrodata och en positiv vinsttillväxt i år kommer att ge stöd åt börsen.

Baserat på styrkan i USAs ekonomi och en förväntad fortsatt medvind för AI-relaterade aktier behåller vi även en övervikt i amerikanska aktier. Den här veckan drar rapportsäsongen i gång i USA med rapporter från bland annat JP Morgan, Wells Fargo och Citigroup på fredag. Totalt väntas vinsterna ha ökat med 3,9 procent i årstakt under första kvartalet enligt siffror från Bloomberg. Då bolagen normalt slår estimaten är det dock rimligt att tro på en vinsttillväxt på 5–10 procent. För svensk del får vi rapporter från några av investmentbolagen den här veckan, däribland Industrivärden. Den ”riktiga” starten på den svenska rapportsäsongen sker dock inte förrän den 16 april då Ericsson släpper sina siffror.

På agendan

Den här veckan får vi fler viktiga ledtrådar när det gäller penningpolitiken. På onsdag släpps den amerikanska inflationssiffran för mars och kärninflationen väntas ha sjunkit med en tiondel till 3,7 procent i årstakt. Samma kväll släpps även det penningpolitiska protokollet från Feds senaste räntemöte.

I Sverige släpps nya inflationssiffror på fredag, och det blir de enda siffror Riksbanken hinner få innan nästa räntebesked den 8 maj. Här räknar analytikerna med att inflationen med fast ränta (KPIF) är oförändrad på 2,5 procent medan Riksbankens egen prognos ligger något högre. Lägre siffror än förväntat ökar chansen att en räntesänkning kommer redan i maj.

På torsdag lämnar ECB räntebesked, och styrräntan väntas lämnas oförändrad. Mest intressant blir kommunikationen kring timingen för den första räntesänkningen, som vi väntar oss är aktuell i juni.