dyrare företagsbilar

Dyrare företagsbilar

Företag har fått dyrare företagsbilar. Genomsnittskostnaden för inköp av företagsbilar har stigit med 25% på ett år. Kostnadsökningen beror framförallt på att företagen köper fler elbilar.

Bakom ökningen ligger dels en generell prisökning på bilar. Men det är framförallt företagens omställning till gröna vagnparker som driver på de ökade inköpskostnaderna. Ett högre inköpspris kräver utökade kreditlimiter för att finansiera de dyrare bilarna. Det driver upp fordonsrelaterade räntekostnader. Trots det kan omställningen till en grön vagnpark vara en bra affär.

– Trots ett högre inköpspris på elbilar blir den totala ägandekostnaden ofta lägre jämfört med kostnaden för fossildrivna fordon. Faktorer som lägre fordonsskatt, lägre bränslerelaterade kostnader och högre andrahandsvärde gör elbilen till en bra affär. Även om räntekostnaderna för företagens elektrifierade fordonsflotta stiger så är det en marginell kostnad i den totala kostnadskalkylen, säger Niels Jörgen Larsen på Danske Finans.

En grön vagnpark med majoritet av elbilar är ofta ett kriterium vid offentlig upphandling eller leverantörskontrakt med stora företag.

– Både myndigheter och storföretag ställer allt tuffare krav på att underleverantörer ska reducera sina utsläpp. Därför kan en grön vagnpark vara skillnaden mellan att vinna eller förlora en affär. Det finns även för företagen ett symbolvärde med att visa att man ligger i framkant och bidrar till den gröna omställningen, menar Niels Jörgen.

Nationellt utsläppsmål

Sverige har satt ett nationellt mål att reducera transportrelaterade utsläpp med 70% fram till 2030.

För att Sverige ska nå det målet krävs att företagen visar vägen och snabbar på omställningen med fler elbilar. Ett första steg är att uppdatera bilpolicyn och tydligt definiera vilka anställda som måste välja elbilar. Siffrorna visar att omställningen redan har börjat och vi kommer se den accelerera ytterligare de kommande åren.”, säger Stefan Tokics, ansvarig för inköp och prissättning på Danske Finans.

EU har beslutat att det efter 2035 är stopp för försäljning av fossildrivna bilar.

För mer information om bilfinansiering och leasing