Tvärnit för fossildrivna bilar 2035

EU-länderna har enats om ett klimatpaket som innebär att försäljningen av nya bensin-och dieselbilar stoppas 2035.

EU-ländernas klimat- och miljöministrar träffades i Luxemburg den 29 juni för att ta beslut om flera förslag som ingår i EU-kommissionens klimatprogram ”Fit for 55”. Som namnet på EU’s klimatpaket antyder, ska EU-länderna reducera sina växthusgaser med 55% senast 2030 (jmfr med 1990). Det är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt EU senast 2050.

Utöver stopp för försäljning av fossildrivna bilar, togs flera beslut för att stärka miljöarbetet. Bland annat skärps reglerna för handeln med utsläppsrätter. Framöver tilldelas länderna färre gratis utsläppsrätter. Dessutom omfattas fler sektorer av handelssystemet.

Ministrarna enades om en fond på 59 miljarder euro som ska kompensera länder som påverkas mest av klimatförändringarna. Fonden ska bland annat användas för att finansiera initiativ för energisnåla byggnader.