Energieffektivisering en bra affär

För många företag är fastigheternas energiförbrukning en av de största utgifterna. Genom att investera i energieffektivisering, exempelvis förbättrad tilläggsisolering, ny ventilation och värmeåtervinning, kan företag göra stora energibesparingar.

Fastighetersektorn står för cirka 40% av den totala energiförbrukningen i Sverige. Det betyder att det är en sektor med stor potential för energibesparingar och energieffektivisering. För företag med flera kommersiella fastigheter blir satsningar på energibesparingar oftast en bra affär.

Hur kan ditt företag spara energi?

Första steget till energieffektivisering är att inventera vad som drar mest ström. Vi tagit fram en checklista med fyra tips på energibesparande åtgärder ditt företag kan göra för att minska energiåtgången och öka energieffektiviteten.

 • Låt behovet styra din energiförbrukning
  Oftast behöver ventilation, element och pumpar som styr vatten och värme inte vara igång när ingen är på arbetsplatsen. Behovsstyrning kan ge en energibesparing på hela 80 procent! Investera i timers och termostater för energibesparing och kontrollera regelbundet att dina reglersystem fungerar när du väl installerat dem.
 • Tilläggsisolera
  I äldre fastigheter är standarden ofta 15 centimeter isolering på vinden. I moderna byggnader är standarden 50 cm. Med en begränsad investering finns det energibesparing att hämta hem! Även tilläggsisolering på fönster och dörrar har stor potential att minska din energiförbrukning. Ibland gör energibesparingen att projektet är återbetalat och avskrivet på ett par år.
 • Byt fönster
  Tidigare beräkningar visar att energibesparingen man uppnår genom att investera i nya fönster är 10-12 procent av kostnaden. Med dagens höga elpriser blir besparingen potentiellt ännu större och investeringen kan räknas hem ännu snabbare. Om du sitter på fastigheter med gamla fönster är detta värt att räkna på!
 • Energieffektivisera nybyggnationer från start
  Ska du bygga nytt så bör du överväga optimerad energieffektivisering redan från start. Det finns många möjligheter, exempelvis installera solceller på taket. Finansieringskostnaden för fastigheter med en hållbarhetsceritfiering är i flera fall lägre än om du inte tagit med hållbarhetsaspekter.

  I denna artikel hittar du fler tips på hur energieffektiviseringar kan hjälpa till att sänka operationella kostnader.

  Läs mer om ämnet ”energi” på nextconomy.se