Hösten för fastighets -och byggsektorn

  • Kräftgången inom fastighets – och byggsektorn fortsätter.
  • Stödåtgärder och nytänkande behövs för att stimulera bostadsproduktion.

Höjda räntor har drabbat fastighets- och byggbranschen väldigt hårt den senaste tiden och mycket pekar på att branschen fortsätter att stå inför enorma utmaningar även framåt. Hur ser Danske Bank på branschen och hur kan den få ett nödvändigt uppsving? Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank, utvecklar.

Riv gamla affärsmodeller, annars tar det år att få igång byggbranschen. Läs mer här.