Hur ser Danske Bank på exportindustrin inför hösten?

  • Konjunkturen viker ner, hur påverkar det svensk exportindustri?
  • Tips på hur företag kan agera och vad som är bra att tänka på.

Svensk exportindustri har gått bra under de senaste åren och har haft en god tillväxt. Den svaga svenska kronan i kombination med bra erbjudanden har gjort att många exportföretag har varit konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Men med en konjunktur som påverkar hela Europa, hur ser Danske Bank på den närmsta framtiden och vad kan vara bra åtgärder och frågor att ställa om man är verksam inom exportindustrin? Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank, kommenterar.  

Läs mer här: Att säkra eller inte säkra valutan, det är frågan? Ny prognos för svenska kronan