Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Långvariga effekter för företagen efter pandemin

Samhällen öppnades upp – men i vissa delar av världen pågår fortfarande strikta pandemilagar och till och med nedstängningar. Det kommer dröja tills pandemins effekter avtar. Svenska företag kan räkna med fortsatta utmaningar med brist på komponenter och leveransproblem ytterligare ett tag framöver.

Pandemin har slagit hårt mot flera branscher, bland annat med omfattande leveransproblem. Många företagare vittnar om utmaningar eftersom man måste hantera kostnaderna för material, komponenter och personal långt innan man ser ett stabilt kassainflöde.

Sedan den 24 februari 2022, när Ryssland invaderade Ukraina och kriget var ett faktum, har ytterligare en rad utmaningar uppstått. Både produktion och leverans påverkas av situationen i vår geografiska närhet, en situation som dessvärre inte ser ut att få någon lösning inom den närmaste tiden.

Banken är mer än en transaktionsplattform. Som företag kan man få rådgivning kring likviditet, valutasäkringar, bolagsaffärer och möjligheter att finansiera sig billigare via grön finansiering för att nämna några områden. Tillgång till expertis kan bli avgörande i en svårbedömd marknad. Här är en företagsbank en viktig partner.

– Under pandemin har många, även banken, behövt se över sin affärsmodell då kundernas köpbeteende blivit digitalt och att det beteendet permanentats till viss del. Banken har god branschkunskap och vår Corporate Advisory-avdelning bidrar med branschanalyser som vi erbjuder våra kunder. Det är ett viktigt verktyg för sin framtidsplanering, säger Anders Gullesjö, ansvarig för Företagsmarknaden hos Danske Bank Sverige.

Det viktigaste rådet i en svårbedömd marknad är planering, att ha koll på kassaflödet, anpassa kostymen och framför allt ta råd av de experter som finns att tillgå.

Läs mer om Danske Bank för företag här.

Fler relaterade artiklar:

Stor osäkerhet på företagsmarknaden – större än under pandemin
Ta hem produktion eller bygga lager – hur bör svenska företag agera?
Sommar: högsäsong för bedrägerier mot företag